Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
122/KH-UBND 25/02/2024
Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 38
417/KH-UBND 20/11/2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Lượt xem: 270
381/KH-UBND 10/10/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
Lượt xem: 325
115/KH-UBND 27/02/2023
Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 139
418/KH-UBND 28/12/2022
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Lượt xem: 202