Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
163/KH-UBND 22/03/2023
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác quản lý văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 132
272/KH-UBND 21/06/2021
Triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 159
64/KH-UBND 24/02/2020
Kế hoạch giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý năm 2020
Lượt xem: 240
2972/QĐ-UBND 23/09/2019
Về việc giao quản lý sử dụng đối với tang vật tịch thu tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 1
3165/QĐ-UBND 08/10/2018
thành lập Đoàn kiểm tra đối với hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh 3 huyện, thành phố: Lào Cai , Sa Pa và Bát Xát
Lượt xem: 6
4662/UBND-VX 03/10/2018
V/v chuẩn bị nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 2
2833/QĐ-UBND 13/09/2018
về việc giao quản lý sử dụng đối với tang vật tịch thu tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Lượt xem: 1
2417/QĐ-UBND 08/08/2018
V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại : Bà Nguyễn Thị Dĩnh tổ 02 phường Bình Minh Thành phố Lào Cai
Lượt xem: 16
2628/UBND-NLN 13/06/2018
V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới
Lượt xem: 24
9/CT-UBND 20/04/2018
Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
12