Tổng số: 235
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
303/QĐ-UBND 07/02/2024
Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023
Lượt xem: 77
28/KH-UBND 19/01/2024
Công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 162
01/CT-UBND 19/01/2024
Về phát động phong trào thi đua năm 2024
Lượt xem: 165
449/KH-UBND 29/12/2023
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 153
3111/QĐ-UBND 06/12/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, quân sự năm 2023)
Lượt xem: 305
3110/QĐ-UBND 06/12/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023)
Lượt xem: 225
6266/UBND-VX 05/12/2023
V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Lượt xem: 200
2945/QĐ-UBND 21/11/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (01 tập thể và 10 cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2022)
Lượt xem: 279
2778/QĐ-UBND 08/11/2023
Về việc khen thưởng thành tích đóng góp trong hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 276
2641/QĐ-UBND 26/10/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng trong công tác tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)
Lượt xem: 231
12345678910...