Tổng số: 586
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
117/KH-UBND 22/02/2024
Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên người tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 46
116/KH-UBND 22/02/2024
Kế hoạch điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 46
111/KH-UBND 20/02/2024
Kế hoạch Hợp tác, hỗ trợ về y tế giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Bệnh viện tuyến Trung ương năm 2024
Lượt xem: 81
58/KH-UBND 30/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024
Lượt xem: 159
57/KH-UBND 30/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2024
Lượt xem: 163
62/KH-UBND 30/01/2024
KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 172
60/KH-UBND 30/01/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 180
53/KH-UBND 26/01/2024
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 199
52/KH-UBND 26/01/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 – 2030.
Lượt xem: 178
50/KH-UBND 26/01/2024
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Lượt xem: 219
12345678910...