Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5582/UBND-VX 22/11/2021
V/v đề nghị cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 384
1571/UBND-TH 18/04/2018
Kế hoạch làm việc với Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện Dự án Phát triển các đô thị loại vừa – Tiểu dự án TP Lào Cai và Khoản Tài trợ bổ sung (AF), vốn vay WB từ ngày 22/4 đến 24/4/2018.
Lượt xem: 85
369/CV-BTTTT 02/02/2018
Ban hành mã bưu chính quốc gia
Lượt xem: 0
48/2017/TT-BTTTT 27/12/2017
Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại với hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc
Lượt xem: 0
2392/UBND-TCHC 26/05/2017
triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 0
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Lượt xem: 0
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016
Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 38
3055/UBND-QLĐT 28/06/2016
Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
Lượt xem: 0