Tổng số: 427
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
126/KH-UBND 27/02/2024
Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2024
Lượt xem: 15
92/KH-UBND 05/02/2024
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 131
266/QĐ-UBND 02/02/2024
Cấp giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại khu công nghiệp Đông Phố mới, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 176
66/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024
Lượt xem: 193
227/GPTNMT-UBND 30/01/2024
Giấy phép môi trường Khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên
Lượt xem: 148
07/TB-UBND 15/01/2024
Để thực hiện dự án Khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá thôn Tân Quang, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 141
96/GP-UBND 15/01/2024
Cấp Giấy phép môi trường cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Lượt xem: 143
167/UBND-TNMT 11/01/2024
V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã
Lượt xem: 190
55/GP-UBND 10/01/2024
cấp Giấy phép môi trường nhà máy thủy điện Nậm Xây Luông 4-5, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 148
54/GP-UBND 10/01/2024
Giấy phép môi trường Nhà máy thủy điện Suối Trát, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 174
12345678910...