Tổng số: 250
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
103/KH-UBND 07/02/2024
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 65
18/KH-UBND 15/01/2024
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 133
442/KH-UBND 28/12/2023
Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 140
446/KH-UBND 28/12/2023
Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 123
3235/QĐ-UBND 21/12/2023
Ban hành Bộ chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công áp dụng đối với thị xã Sa Pa
Lượt xem: 368
3229/GP-UBND 20/12/2023
cấp Giấy phép môi trường dự án thủy điện Nậm Tha 3, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 241
3071/QĐ-UBND 01/12/2023
: Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 256
3045/QĐ-UBND 29/11/2023
Về việc điều chỉnh công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 275
2972/QĐ-UBND 24/11/2023
Về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 251
2959/QĐ-UBND 22/11/2023
Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 360
12345678910...