Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa, Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024 - Lĩnh vực du lịch
Số ký hiệu văn bản 128/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa, Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024 - Lĩnh vực du lịch
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 128KH2024.pdf