Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2024
Số ký hiệu văn bản 126/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 126CV2024.pdf