Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 122/KH-UBND
Ngày ban hành 25/02/2024
Ngày hiệu lực 25/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng - Chống tham nhũng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 122KH2024.pdf