V/v tổ chức các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Số ký hiệu văn bản 743/UBND-NLN
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung V/v tổ chức các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 743cv2024.pdf