Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21 - 24/12/2021
Lượt xem: 1694

Điện lực

Thời gian cắt điện

Thời gian có điện

Khu vực

Bắc Hà

09h00 ngày 21/12/2021

11h00 ngày 21/12/2021

Cắt AB lộ 1 TBA Kho Vàng 2

09h00 ngày 22/12/2021

11h00 ngày 22/12/2021

Cắt AB lộ 1 TBA Làng Mới Cốc Lầu

07h00 ngày 24/12/2021

16h30 ngày 24/12/2021

Cắt DCL 01-3 Bản Pấy

08h00 ngày 24/12/2021

09h30 ngày 24/12/2021

Cắt AB lộ 2 TBA Nàn Sán

Bảo Yên

07h30 ngày 23/12/2021

09h30 ngày 23/12/2021

TBA Trường phát

07h30 ngày 23/12/2021

09h30 ngày 23/12/2021

TBA Mỏ Đá 1

07h30 ngày 24/12/2021

11h30 ngày 24/12/2021

Lộ 1ĐZ 0.4KV sau TBA Lương Sơn 3, xã Lương Sơn

08h00 ngày 24/12/2021

16h30 ngày 24/12/2021

Lộ 1 ĐZ 0.4KV sau TBA Kim Sơn 2, xã Kim Sơn

13h00 ngày 24/12/2021

16h30 ngày 24/12/2021

Lộ 2 ĐZ 0.4KV sau TBA Lương Sơn 3, xã Lương Sơn

Thành phố Lào Cai

07h30 ngày 21/12/2021

09h30 ngày 21/12/2021

Phường Lào Cai

07h30 ngày 21/12/2021

18h00 ngày 21/12/2021

Phường Bình Minh

07h30 ngày 21/12/2021

11h30 ngày 21/12/2021

Khu Công nghiệp Kim Thành

07h30 ngày 21/12/2021

18h00 ngày 21/12/2021

Phường Bắc Cường

08h00 ngày 21/12/2021

14h00 ngày 21/12/2021

Một phần Phường Bắc Lệnh

09h00 ngày 21/12/2021

11h00 ngày 21/12/2021

Phường Lào Cai

10h00 ngày 21/12/2021

12h00 ngày 21/12/2021

Khu Công nghiệp Kim Thành

13h00 ngày 21/12/2021

15h00 ngày 21/12/2021

Xã Bản Phiệt

15h00 ngày 21/12/2021

17h00 ngày 21/12/2021

Thôn Nậm Sò

07h30 ngày 22/12/2021

09h00 ngày 22/12/2021

Thôn Giang Đông, xã Vạn Hoà

07h30 ngày 22/12/2021

12h00 ngày 22/12/2021

Khu Công nghiệp Kim Thành

07h30 ngày 22/12/2021

13h00 ngày 22/12/2021

Phường Nam Cường

08h00 ngày 22/12/2021

18h00 ngày 22/12/2021

Phường Bình Minh

08h30 ngày 22/12/2021

10h30 ngày 22/12/2021

Thôn Giang Đông, xã Vạn Hoà

10h00 ngày 22/12/2021

12h00 ngày 22/12/2021

Thôn Giang Đông, xã Vạn Hoà

13h00 ngày 22/12/2021

18h00 ngày 22/12/2021

Phường Nam Cường

13h30 ngày 22/12/2021

15h30 ngày 22/12/2021

Xã Vạn Hoà

14h30 ngày 22/12/2021

16h30 ngày 22/12/2021

Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hoà

07h30 ngày 23/12/2021

09h30 ngày 23/12/2021

Thôn Hồng Sơn

07h30 ngày 23/12/2021

18h00 ngày 23/12/2021

Phường Bắc Cường

07h30 ngày 23/12/2021

12h00 ngày 23/12/2021

Xã Đồng Tuyển

07h30 ngày 23/12/2021

18h00 ngày 23/12/2021

Phường Bình Minh

09h00 ngày 23/12/2021

11h00 ngày 23/12/2021

Phường Lào Cai

13h30 ngày 23/12/2021

15h30 ngày 23/12/2021

Thôn Hồng Sơn

15h00 ngày 23/12/2021

17h00 ngày 23/12/2021

Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hoà

Mường Khương

08h00 ngày 21/12/2021

12h00 ngày 21/12/2021

Thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu

09h00 ngày 22/12/2021

10h00 ngày 22/12/2021

Thôn Sà San 2A, xã La Pán Tẩn

09h30 ngày 22/12/2021

12h00 ngày 22/12/2021

Thôn Phìn Chư, xã Dìn Chin

09h30 ngày 22/12/2021

12h00 ngày 22/12/2021

Thôn Sín Chải A, xã Dìn Chin

10h00 ngày 22/12/2021

11h00 ngày 22/12/2021

Thôn Trung Tâm, xã Tả Gia Khâu

11h00 ngày 22/12/2021

12h00 ngày 22/12/2021

Thôn Mường Lum, xã La Pán Tẩn

13h00 ngày 22/12/2021

14h00 ngày 22/12/2021

Thôn Cu Ty Chải, xã La Pán Tẩn

09h00 ngày 23/12/2021

10h00 ngày 23/12/2021

Thôn Ma Cái Thàng, xã La Pán Tẩn

10h30 ngày 23/12/2021

13h00 ngày 23/12/2021

Thôn Trung Tâm, xã Tả Thàng

11h00 ngày 23/12/2021

12h00 ngày 23/12/2021

Thôn Sín Chải A, xã La Pán Tẩn

08h00 ngày 24/12/2021

11h00 ngày 24/12/2021

Khách hàng Công ty Chè Thanh Bình

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1