Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 29/3 - 08/4/2022
Lượt xem: 1857

Điện lực

Thời gian cắt điện

Thời gian có điện

Khu vực

Bắc Hà

09h30 ngày 29/3/2022

11h30 ngày 29/3/2022

Lộ 1 TBA Bản Lùng (cắt AB lộ 1)

15h00 ngày 29/3/2022

17h00 ngày 29/3/2022

Toàn bộ khách hàng sau AB Lộ 2 TBA Lùng Sán, xã Nàn Sín

09h00 ngày 30/3/2022

11h30 ngày 30/3/2022

Lộ 2 TBA Nậm Đét (cắt AB lộ 2)

14h00 ngày 30/3/2022

16h30 ngày 30/3/2022

Lộ 1 TBA Nậm Đét (cắt AB lộ 1)

15h00 ngày 30/3/2022

17h00 ngày 30/3/2022

Lộ 1 TBA Mản Thẩn 1 (cắt AB lộ 1)

Bát Xát

07h30 ngày 30/3/2022

15h30 ngày 30/3/2022

Lộ 372, 375 E20.2 đến DCL 01-3 Phìn Ngan 2; đến DCL 372-7/109E20.2 đến DCL 375-7/109 E20.2 PĐ LC-BX

07h30 ngày 30/3/2022

07h40 ngày 30/3/2022

Lộ 372E20.2

07h30 ngày 30/3/2022

07h40 ngày 30/3/2022

Lộ 375E20.2

16h00 ngày 30/3/2022

16h10 ngày 30/3/2022

Lộ 375E20.2

16h00 ngày 30/3/2022

16h10 ngày 30/3/2022

Lộ 372E20.2

Bảo Thắng

06h30 ngày 29/3/2022

07h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu

06h30 ngày 29/3/2022

18h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn  Phố Lu

06h30 ngày 29/3/2022

07h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu, xã Sơn Hà, xã Sơn Hải

08h00 ngày 29/3/2022

15h00 ngày 29/3/2022

Xã Xuân Quang

08h00 ngày 29/3/2022

10h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu

09h00 ngày 29/3/2022

11h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu

10h00 ngày 29/3/2022

12h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu

11h00 ngày 29/3/2022

13h00 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu

13h00 ngày 29/3/2022

15h00 ngày 29/3/2022

Xã Sơn Hà

15h00 ngày 29/3/2022

18h30 ngày 29/3/2022

Xã Xuân Quang

17h00 ngày 29/3/2022

17h30 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu

17h00 ngày 29/3/2022

17h30 ngày 29/3/2022

Thị trấn Phố Lu, xã Sơn Hà, xã Sơn Hải

08h00 ngày 30/3/2022

15h00 ngày 30/3/2022

Xã Xuân Quang

15h00 ngày 30/3/2022

18h00 ngày 30/3/2022

Xã Xuân Quang

08h00 ngày 31/3/2022

15h00 ngày 31/3/2022

Xã Xuân Quang

15h00 ngày 31/3/2022

18h00 ngày 31/3/2022

Xã Xuân Quang

Bảo Yên

06h00 ngày 29/3/2022

18h30 ngày 29/3/2022

TBA Cam Cọn 7, xã Cam Cọn

06h00 ngày 29/3/2022

18h30 ngày 29/3/2022

TBA Tân Thượng 4, xã Tân Thượng

07h30 ngày 29/3/2022

09h30 ngày 29/3/2022

Lộ 1 TBA Nà Khương, xã Nghĩa Đô

08h00 ngày 29/3/2022

09h00 ngày 29/3/2022

Bản 1,2 Nà Khương, xã Nghĩa Đô

08h00 ngày 29/3/2022

09h00 ngày 29/3/2022

Bản Cam 4, xã Cam Cọn

10h00 ngày 29/3/2022

11h00 ngày 29/3/2022

Bản Khe Dài, xã Tân Thượng huyện Văn Bàn

10h00 ngày 29/3/2022

11h00 ngày 29/3/2022

TBA Tân Thượng 4, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn

11h00 ngày 29/3/2022

12h00 ngày 29/3/2022

Bản Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn

11h01 ngày 29/3/2022

12h00 ngày 29/3/2022

TBA Tân Thượng 3, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn

14h00 ngày 29/3/2022

15h00 ngày 29/3/2022

TBA Tân An 5, xã Tân An, huyện Văn Bàn

14h00 ngày 29/3/2022

15h00 ngày 29/3/2022

Bản 2 Tân An, xã Tân An, huyện Văn Bàn

15h30 ngày 29/3/2022

16h30 ngày 29/3/2022

Bản Liên Hải, xã Bảo Hà, huyện Văn Bàn

08h00 ngày 31/3/2022

09h00 ngày 31/3/2022

Bản Mo 3, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên

09h30 ngày 31/3/2022

10h30 ngày 31/3/2022

Bản Mo 1, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên

10h30 ngày 31/3/2022

11h30 ngày 31/3/2022

Bản Nhàm, xã Xuân Hòa

13h30 ngày 31/3/2022

14h30 ngày 31/3/2022

Bản Mai Thượng, xã Xuân Hòa

14h30 ngày 31/3/2022

15h30 ngày 31/3/2022

Bản Chuân, xã Xuân Hòa

08h00 ngày 01/4/2022

09h00 ngày 01/4/2022

Bản Sài, xã Lương Sơn

09h30 ngày 01/4/2022

10h30 ngày 01/4/2022

Bản Pịa, xã Lương Sơn

10h30 ngày 01/4/2022

11h30 ngày 01/4/2022

Bản 6,7, xã Long Khánh

13h30 ngày 01/4/2022

14h30 ngày 01/4/2022

Bản Làng Đẩu, xã Long Khánh

07h30 ngày 04/4/2022

09h30 ngày 04/4/2022

Tổ 4B, 5B thị trấn Phố Ràng

07h30 ngày 04/4/2022

09h30 ngày 04/4/2022

TBA Khu 5 thị trấn Phố Ràng

09h30 ngày 04/4/2022

11h30 ngày 04/4/2022

TBA Khu 5 thị trấn Phố Ràng

09h30 ngày 04/4/2022

11h30 ngày 04/4/2022

Tổ 4B, 5B thị trấn Phố Ràng

07h30 ngày 05/4/2022

08h30 ngày 05/4/2022

Bản Vành, xã Xuân Thượng

09h00 ngày 05/4/2022

10h00 ngày 05/4/2022

Bản Thâu, xã Xuân Thượng

10h30 ngày 05/4/2022

11h30 ngày 05/4/2022

Bản Vành, xã Xuân Thượng

13h30 ngày 05/4/2022

14h30 ngày 05/4/2022

Bản Thâu, xã Xuân Thượng

15h00 ngày 05/4/2022

16h00 ngày 05/4/2022

Bản Làng Là, xã Xuân Thượng

07h30 ngày 08/4/2022

08h30 ngày 08/4/2022

Bản Sáo, xã Xuân Hòa

09h00 ngày 08/4/2022

10h00 ngày 08/4/2022

Bản Làng Đao, xã Xuân Hòa

10h30 ngày 08/4/2022

11h30 ngày 08/4/2022

Bản Gốc Nụ, xã Xuân Hòa

13h30 ngày 08/4/2022

14h30 ngày 08/4/2022

Bản Cuông 2, xã Xuân Hòa

15h00 ngày 08/4/2022

16h00 ngày 08/4/2022

Bản Mai Thượng, xã Xuân Hòa

Thành phố Lào Cai

07h30 ngày 29/3/2022

09h30 ngày 29/3/2022

Phường Nam Cường

07h30 ngày 29/3/2022

09h30 ngày 29/3/2022

Phường Kim Tân

07h30 ngày 29/3/2022

09h00 ngày 29/3/2022

Một phần Đường Lê Thanh, phường Kim Tân

07h30 ngày 29/3/2022

09h00 ngày 29/3/2022

Một phần Đường 4E, phường Kim Tân

07h30 ngày 29/3/2022

09h00 ngày 29/3/2022

Một phần Đường An Dương Vương, phường Kim Tân

08h00 ngày 29/3/2022

10h00 ngày 29/3/2022

Phườg Cốc Lếu

08h00 ngày 29/3/2022

11h00 ngày 29/3/2022

Phường Cốc Lếu

09h00 ngày 29/3/2022

11h00 ngày 29/3/2022

Xã Bản Phiệt

14h00 ngày 29/3/2022

16h00 ngày 29/3/2022

xã Cam Đường

14h30 ngày 29/3/2022

16h30 ngày 29/3/2022

Phường Pom Hán

06h00 ngày 30/3/2022

09h00 ngày 30/3/2022

Xã Đồng Tuyển

06h00 ngày 30/3/2022

18h00 ngày 30/3/2022

Xã Đồng Tuyển

07h30 ngày 30/3/2022

09h30 ngày 30/3/2022

Một phần Đường Lý Công Uẩn, phường Kim Tân

07h30 ngày 30/3/2022

09h30 ngày 30/3/2022

Phường Kim Tân

08h00 ngày 30/3/2022

09h30 ngày 30/3/2022

Một phần xã Đồng Tuyển

08h30 ngày 30/3/2022

10h00 ngày 30/3/2022

Một phần thôn Vạn Hoà

08h30 ngày 30/3/2022

10h20 ngày 30/3/2022

Thôn Hồng Sơn

08h45 ngày 30/3/2022

11h30 ngày 30/3/2022

Thôn Hồng Sơn

Mường Khương

06h30 ngày 29/3/2022

07h30 ngày 29/3/2022

Xã Tung Chung Phố, xã Tả Ngài Chồ

07h30 ngày 29/3/2022

16h30 ngày 29/3/2022

Xã Tung Chung Phố

08h00 ngày 29/3/2022

08h50 ngày 29/3/2022

Thôn Nậm Rúp, xã Thanh Bình

08h30 ngày 29/3/2022

11h30 ngày 29/3/2022

Thôn Phẳng Tao, xã Bản Sen

09h00 ngày 29/3/2022

09h50 ngày 29/3/2022

Thôn Sín Pao Chải, xã Thanh Bình

10h00 ngày 29/3/2022

10h50 ngày 29/3/2022

Thôn Pờ Hồ, xã Thanh Bình

13h30 ngày 29/3/2022

15h30 ngày 29/3/2022

Thôn Tả Thền A, xã Thanh Bình

13h30 ngày 29/3/2022

16h30 ngày 29/3/2022

Thôn Suối Thầu, xã Bản Sen

13h30 ngày 29/3/2022

16h30 ngày 29/3/2022

Thôn Thịnh Ổi, xã Bản Sen

15h50 ngày 29/3/2022

16h50 ngày 29/3/2022

Thôn Chợ Chậu, xã Lùng Vai

16h30 ngày 29/3/2022

17h30 ngày 29/3/2022

Xã Tả Ngài Chồ, xã Tung Chung Phố

07h00 ngày 30/3/2022

17h00 ngày 30/3/2022

TDP Trạn Nhân Giống, thị trấn Mường Khương

07h00 ngày 30/3/2022

17h00 ngày 30/3/2022

TDP Na Đẩy, thị trấn Mường Khương

07h00 ngày 30/3/2022

17h00 ngày 30/3/2022

TDP Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương

14h00 ngày 30/3/2022

16h00 ngày 30/3/2022

TDP Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương

07h00 ngày 31/3/2022

17h00 ngày 31/3/2022

TDP Hàm Rồng, thị trấn Mường Khương

07h00 ngày 31/3/2022

17h00 ngày 31/3/2022

Thôn Trung Tâm, xã Pha Long

07h00 ngày 31/3/2022

17h00 ngày 31/3/2022

Thôn Nì Sỉ 2, xã Pha Lo

08h00 ngày 31/3/2022

09h30 ngày 31/3/2022

Thôn Na Lốc 1, 2, xã Bản Lầu

10h00 ngày 31/3/2022

11h30 ngày 31/3/2022

Thôn Na Lốc 3, 4, xã Bản Lầu

12h00 ngày 31/3/2022

13h30 ngày 31/3/2022

Thôn Cốc Chứ, thôn Làng Ha, xã Bản Lầu

14h00 ngày 31/3/2022

15h00 ngày 31/3/2022

Thôn Bồ Lũng, xã Lùng Vai

15h30 ngày 31/3/2022

16h30 ngày 31/3/2022

Thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai

08h00 ngày 01/4/2022

08h50 ngày 01/4/2022

Thôn Sín Chải 2A, xã La Pán Tẩn

09h00 ngày 01/4/2022

09h50 ngày 01/4/2022

Thôn Ma Cái Thàng, xã La Pán Tẩn

10h00 ngày 01/4/2022

10h50 ngày 01/4/2022

Thôn Mường Lum, xã La Pán Tẩn

14h00 ngày 01/4/2022

14h50 ngày 01/4/2022

Thôn Na Lin, xã Bản Lầu

08h30 ngày 01/4/2022

11h00 ngày 01/4/2022

Thôn Na Nhung, xã Bản Lầu

14h00 ngày 01/4/2022

16h00 ngày 01/4/2022

Thôn Đồi Danh, thôn Chuồng Bò, xã Bản Lầu

Sa Pa

08h00 ngày 30/3/2022

17h00 ngày 30/3/2022

Phường Cầu Mây

07h00 ngày 01/4/2022

13h00 ngày 01/4/2022

Xã Tả Phìn

08h00 ngày 01/4/2022

13h00 ngày 01/4/2022

Phường Cầu Mây

Văn Bàn

09h00 ngày 29/3/2022

11h30 ngày 29/3/2022

Khách hàng sử dụng điện sau TBA Liêm Phú 2

07h00 ngày 30/3/2022

16h00 ngày 30/3/2022

Khách hàng sau lộ 371E20.1

17h00 ngày 30/3/2022