Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 23 - 28/02/2022
Lượt xem: 1593

Điện lực

Thời gian cắt điện

Thời gian có điện

Khu vực

Bắc Hà

07h00 ngày 23/02/2022

17h00 ngày 23/02/2022

Cắt DCL 371-7B Cốc Dế

07h00 ngày 24/02/2022

11h00 ngày 24/02/2022

Cắt DCL 01-3 Bản Mế và cắt DCL 07-3 SMC-MK

07h00 ngày 24/02/2022

08h00 ngày 24/02/2022

Cắt FCO TBA Nậm Sắt 1

Bảo Thắng

08h00 ngày 25/02/2022

10h30 ngày 25/02/2022

Xã Sơn Hà

10h00 ngày 25/02/2022

12h30 ngày 25/02/2022

Xã Sơn Hà

14h00 ngày 25/02/2022

16h30 ngày 25/02/2022

Xã Sơn Hà

Bảo Yên

06h00 ngày 25/02/2022

07h25 ngày 25/02/2022

Khách hàng dùng điện Lộ 373E20.65

07h25 ngày 25/02/2022

17h25 ngày 25/02/2022

Khách hàng dùng điện TBA Bến Cóc, Bê Tồng, Phúc Long

17h25 ngày 25/02/2022

18h45 ngày 25/02/2022

Khách hàng dùng điện Lộ 373E20.65

06h00 ngày 26/02/2022

06h45ngày 26/02/2022

Khách hàng dùng điện xã Long Khánh, Long Phúc, Lương Sơn

07h00 ngày 26/02/2022

17h00 ngày 26/02/2022

Khách hàng dùng điện TBA Long Phúc 4

17h00 ngày 26/02/2022

17h45 ngày 26/02/2022

Khách hàng dùng điện xã Long Khánh, Long Phúc, Lương Sơn

06h00 ngày 27/02/2022

07h25 ngày 27/02/2022

Khách hàng dùng điện xã Long Phúc, Lương Sơn

07h00 ngày 27/02/2022

17h25 ngày 27/02/2022

Khách hàng dùng điện TBA Long Phúc 1

17h25 ngày 27/02/2022

18h10 ngày 27/02/2022

Khách hàng dùng điện xã long Khánh, Long Phúc, Lương Sơn

07h00 ngày 28/02/2022

17h00 ngày 28/02/2022

Khách hàng dùng điện xã Lương Sơn, Khu 9, Bản Mác, LS Trường Phát

08h00 ngày 28/02/2022

14h00 ngày 28/02/2022

ĐZ 0,4kV lộ 2 sau TBA Bùn 4

17h00 ngày 28/02/2022

17h45 ngày 28/02/2022

Khách hàng dùng điện xã Lương Sơn, Khu 9, Bản Mác, LS Trường Phát, xã Long Phúc, Long Khánh

Thành phố Lào Cai

07h45 ngày 23/02/2022

09h30 ngày 23/02/2022

Phường Kim Tân

07h45 ngày 23/02/2022

11h30 ngày 23/02/2022

Phường Cốc Lếu

09h15 ngày 23/02/2022

11h00 ngày 23/02/2022

Phường Kim Tân

10h30 ngày 23/02/2022

12h00 ngày 23/02/2022

Thôn Nậm Trà

10h30 ngày 23/02/2022

12h00 ngày 23/02/2022

Thôn Tả Thàng

13h15 ngày 23/02/2022

15h00 ngày 23/02/2022

Phường Kim Tân

16h30 ngày 23/02/2022

18h00 ngày 23/02/2022

Phường Kim Tân

07h45ngày 24/02/2022

11h30 ngày 24/02/2022

Phường Cốc Lếu

08h30 ngày 24/02/2022

16h00 ngày 24/02/2022

Thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt

09h00 ngày 24/02/2022

11h00 ngày 24/02/2022

Phường Bắc Cường

10h00 ngày 24/02/2022

12h00 ngày 24/02/2022

Phường Kim Tân

07h30 ngày 25/02/2022

09h30 ngày 25/02/2022

Phường Bắc Cường

08h30 ngày 25/02/2022

13h00 ngày 25/02/2022

Thôn Xuân Lý

09h15 ngày 25/02/2022

11h00 ngày 25/02/2022

Phường Kim Tân

13h15 ngày 25/02/2022

15h30 ngày 25/02/2022

Phường Bắc Cường

16h30 ngày 25/02/2022

18h00 ngày 25/02/2022

Phường Nam Cường

Mường Khương

08h00 ngày 23/02/2022

09h00 ngày 23/02/2022

Thôn Na Lin, xã Bản Lầu

08h30 ngày 23/02/2022

10h00 ngày 23/02/2022

Thôn Sý Giàng Phìm, xã Nậm Chảy

08h45 ngày 23/02/2022

10h15 ngày 23/02/2022

TDP Xóm Chợ, thị trấn Mường Khương

09h00 ngày 23/02/2022

11h00 ngày 23/02/2022

TDP Sảng Chải, thị trấn Mường Khương

09h30 ngày 23/02/2022

11h00 ngày 23/02/2022

Thôn La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn

10h30 ngày 23/02/2022

12h00 ngày 23/02/2022

TDP Hàm Rồng, thị trấn Mường Khương

10h30 ngày 23/02/2022

12h00 ngày 23/02/2022

Thôn Lảo Chải, xã Nậm Chảy

13h30 ngày 23/02/2022

15h00 ngày 23/02/2022

Thôn Thính Chéng, xã Thanh Bình

15h30 ngày 23/02/2022

17h00 ngày 23/02/2022

Thôn Văng Đẹt, xã Thanh Bình

07h00 ngày 24/02/2022

17h00 ngày 24/02/2022

TDP Na Pên, thị trấn Mường Khương

10h00 ngày 24/02/2022

12h00 ngày 24/02/2022

Thôn Cán Cấu 2, xã Tả Thàng

14h00 ngày 24/02/2022

16h00 ngày 24/02/2022

Thôn Cán Cấu 2, xã Tả Thàng

07h00 ngày 25/02/2022

17h00 ngày 25/02/2022

TDP Phố Cũ 2, thị trấn Mường Khương

08h30 ngày 25/02/2022

10h00 ngày 25/02/2022

Thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình

09h00 ngày 25/02/2022

11h00 ngày 25/02/2022

TDP Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương

10h30 ngày 25/02/2022

12h00 ngày 25/02/2022

Thôn Ma Ngán A, B, xã Lùng Khấu Nhin

13h30 ngày 25/02/2022

15h00 ngày 25/02/2022

Thôn Lồ Suối Tủng, thôn Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn

15h30 ngày 25/02/2022

17h00 ngày 25/02/2022

Thôn Cao Sơn, xã Cao Sơn

08h00 ngày 28/02/2022

17h00 ngày 28/02/2022

Thôn Trại Giống, thị trấn Mường Khương

08h30 ngày 28/02/2022

10h00 ngày 28/02/2022

Thôn Bãi Bằng, xã La Pán Tẩn

08h30 ngày 28/02/2022

11h00 ngày 28/02/2022

Thôn Na Phả, xã Bản Sen

10h30 ngày 28/02/2022

12h00 ngày 28/02/2022

Thôn Bãi Bằng, xã La Pán Tẩn

13h30 ngày 28/02/2022

15h00 ngày 28/02/2022

Thôn La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn

13h30 ngày 28/02/2022

17h00 ngày 28/02/2022

Thôn Na Phả, Đội 5, xã Bản Sen

15h30 ngày 28/02/2022

17h00 ngày 28/02/2022

Thôn Lùng Chéng Lùng, xã Cao Sơn

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 197
 • Hôm nay: 9,933
 • Trong tuần: 179,111
 • Tất cả: 79,693,021