Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 04 - 07/01/2022
Lượt xem: 1743

Điện lực

Thời gian cắt điện

Thời gian có điện

Khu vực

Bắc Hà

09h00 ngày 04/01/2022

12h30 ngày 04/01/2022

Toàn bộ khách hàng sau AB lộ 2 TBA Hoàng Hạ 1, xã Hoàng Thu Phố

11h00 ngày 04/01/2022

12h30 ngày 04/01/2022

Toàn bộ khách hàng sau AB lộ 2 TBA Cán Chư Sử, xã Cán Cấu

14h00 ngày 04/01/2022

15h30 ngày 04/01/2022

Toàn bộ khách hàng sau AB lộ 1 TBA Nà Mổ, xã Lùng Sui

15h00 ngày 04/01/2022

17h00 ngày 04/01/2022

Toàn bộ KH sau AB lộ 3 TBA Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố

Bát Xát

08h00 ngày 04/01/2022

12h00 ngày 04/01/2022

TBA Y Giang, thôn Y Giang, xã A Mú Sung

13h00 ngày 04/01/2022

17h00 ngày 04/01/2022

TBA Bản Tối, thôn Bản Tối, xã A Mú Sung

15h00 ngày 04/01/2022

16h00 ngày 04/01/2022

Thôn Tả Suối Câu, xã Cốc Mỳ

Bảo Thắng

08h00 ngày 05/01/2022

13h30 ngày 05/01/2022

Thị trấn Phố Lu

08h30 ngày 05/01/2022

11h30 ngày 05/01/2022

Xã Sơn Hà

10h00 ngày 05/01/2022

12h00 ngày 05/01/2022

Xã Sơn Hải

14h00 ngày 05/01/2022

16h30 ngày 05/01/2022

Thị trấn Phố Lu

08h00 ngày 06/01/2022

11h00 ngày 06/01/2022

Xã Sơn Hà

08h00 ngày 06/01/2022

11h00 ngày 06/01/2022

Xã Thái Niên

10h30 ngày 06/01/2022

13h00 ngày 06/01/2022

Xã Thái Niên

10h30 ngày 06/01/2022

13h00 ngày 06/01/2022

Xã Sơn Hà

07h30 ngày 07/01/2022

14h00 ngày 07/01/2022

Thị trấn Phố Lu

08h30 ngày 07/01/2022

13h30 ngày 07/01/2022

Thị trấn Phố Lu

Bảo Yên

07h30 ngày 04/01/2022

11h30 ngày 04/01/2022

Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Lương Sơn 1, xã Lương Sơn

13h00 ngày 04/01/2022

16h00 ngày 04/01/2022

Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Lương Sơn 1, xã Lương Sơn

06h00 ngày 05/01/2022

07h15 ngày 05/01/2022

Các khách hàng sử dụng điện xã Kim Sơn

06h30 ngày 05/01/2022

18h00 ngày 05/01/2022

Các khách hàng sử dụng điện xã Minh Tân, Kim Sơn

17h00 ngày 05/01/2022

18h00 ngày 05/01/2022

Các khách hàng sử dụng điện xã Kim Sơn

07h00 ngày 06/01/2022

18h00 ngày 06/01/2022

Các khách hàng sử dụng điện xã Kim Sơn

06h00 ngày 07/01/2022

18h00 ngày 07/01/2022

Các TBA xã Việt Tiến

06h00 ngày 07/01/2022

07h15 ngày 07/01/2022

Các TBA xã Việt Tiến, Long Phúc, Long Khánh

17h00 ngày 07/01/2022

18h00 ngày 07/01/2022

Các TBA xã Việt Tiến, Long Phúc, Long Khánh

Thành phố Lào Cai

08h30 ngày 04/01/2022

12h00 ngày 04/01/2022

Thôn Soi Lần

08h30 ngày 04/01/2022

10h00 ngày 04/01/2022

Phường Lào Cai

09h30 ngày 04/01/2022

11h30 ngày 04/01/2022

Xã Xuân Giao

07h30 ngày 06/01/2022

12h00 ngày 06/01/2022

Phường Bắc Cường

08h00 ngày 06/01/2022

16h00 ngày 06/01/2022

Thôn Tiến Cường

09h00 ngày 06/01/2022

17h30 ngày 06/01/2022

Phường Bắc Cường

07h30 ngày 07/01/2022

12h00 ngày 07/01/2022

Phường Cốc Lếu

07h30 ngày 07/01/2022

15h00 ngày 07/01/2022

Phường Xuân Tăng

07h30 ngày 07/01/2022

17h30 ngày 07/01/2022

Phường Bắc Cường

08h00 ngày 07/01/2022

12h00 ngày 07/01/2022

Phường Bắc Cường

Mường Khương

08h00 ngày 06/01/2022

14h00 ngày 06/01/2022

Thôn Cốc Lầy 2, xã Lùng Vai

09h00 ngày 06/01/2022

10h00 ngày 06/01/2022

Thôn Tả Thền, xã Nấm Lư

07h00 ngày 07/01/2022

17h00 ngày 07/01/2022

Khách hàng HTX Kinh doanh tổng hợp Mường Khương

Văn Bàn

09h00 ngày 04/01/2022

11h00 ngày 04/01/2022

ĐZ 0,4 kv sau TBA Hòa Mạc 4, xã Hòa Mạc

09h30 ngày 04/01/2022

11h30 ngày 04/01/2022

ĐZ 0,4 kv sau TBA Minh Lương 4, xã Minh Lương

Nguồn: cskh.npc.com.vn (tổng hợp tại thời điểm 10h30’ ngày 04/01/2022)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1