Lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 228
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 543/UBND-NLN ngày 30/01/2023 chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai thực hiện việc lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn, phê duyệt danh sách người có uy tín

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2460/UBDT-DTTS ngày 29/12/2023 và Công văn số 128/UBDT-DTTS ngày 24/01/2024 của Ủy ban Dân tộc để lựa chọn, phê duyệt danh sách người có uy tín tại địa phương.

Ban Dân tộc tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện lựa chọn, phê duyệt danh sách người có uy tín của các huyện, thị xã, thành phố đúng quy định.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín

Chế độ chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2460/UBDT-DTTS ngày 29/12/2023 của Ủy ban Dân tộc, Công văn số 128/UBDT-DTTS ngày 24/01/2024 của Ủy ban Dân tộc.

Việc cung cấp thông tin cho người có uy tín: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để lựa chọn hình thức cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai (theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ); báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 03/02/2024.

Về công tác tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho người có uy tín: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các chuyên đề phù hợp, thiết thực đối với người có uy tín, để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tham mưu UBND tỉnh quy định về thời gian tổ chức, số lượng lớp, số người có uy tín tham dự phù hợp với tình hình thực tiễn, nguồn kinh phí được giao và quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Thăm hỏi tặng quà dịp Tết nguyên đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số: UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

Thăm hỏi, hỗ trợ khi ốm đau đi điều trị; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời: Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

anh tin bai

Lào Cai biểu dương, khen thưởng người có uy tín (ảnh minh họa).

Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh người có uy tín: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển  khai thực hiện theo quy định.

Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu đi làm việc, giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1