Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017
Lượt xem: 12335
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với tổng số là 1.451 người.

Trong đó, dân tộc Mông 483 người; Dao 366  người; Tày 314 người; Nùng 102 người; Giáy 82 người; Kinh 33 người; Hà Nhì 13 người; Xa Phó 18 người; Tu Dí 6 người; Thu Lao 4 người; Hoa 2 người; Thái 4 người; Pa Dí 12 người; La Chí 1 người; Phù Lá 11 người.

Kích vào các biểu sau đây để xem chi tiết:

Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cainăm 2017.

Biểu tổng hợp người có uy tín theo thành phần dân tộc thiểu số năm 2017.

Biểu tổng hợp người có uy tín đưa ra khỏi danh sách năm 2017.

Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín bầu bổ sung, thay thế năm 2017.


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 149
 • Hôm nay: 24,892
 • Trong tuần: 79,702
 • Tất cả: 79,593,612