Bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 217
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm 2023 và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2024.

Theo Quyết định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 là 1.117 người. Trong đó đưa ra khỏi danh sách 78 người và bổ sung 76 người thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh Lào Cai giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách cho người có uy tín theo quy định hiện hành.

Xem Quyết định tại đây:

Tải về


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1