Triển khai học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Lượt xem: 243
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 476/UBND-NC ngày 26/01/2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cá huyện, thị xã, thành phố triển khai Chuyên đề năm 2024 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Việc học tập chuyên đề năm 2024 chú trọng liên hệ, thảo luận của cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong tháng 02/2024, Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai để hàng vạn cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, học tập. Đối với những cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia học tập Chuyên đề năm 2024 theo hình thức trên, tổ chức học tập bổ sung bằng hình thức phù hợp; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc địa phương, đơn vị quản lý đều tham gia học tập, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2024.

Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung” do Tỉnh ủy biên soạn, phát hành. Căn cứ tài liệu của tỉnh, các cấp ủy, địa phương, đơn vị có thể cụ thể hóa thành các khẩu hiệu trực quan, tờ rơi, inforgraphic,… để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục. Các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin các địa phương, sở, ban, ngành tỉnh… đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Chuyên đề năm 2024 trên các chuyên trang, chuyên mục, các fanpage của địa phương, đơn vị. Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới, phát huy hiệu quả các ứng dụng tiện ích trên nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, Youtube, Google, Yahoo, Twitter, Instagram,…), mạng internet; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống tuyên truyền trực quan theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Ngoài ra có thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng,…

Kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2024 là một trong những nội dung đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương cuối năm và biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024./.

Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1