Giải quyết vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực tài chính tại tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11646
CTTĐT -  Tại Hội nghị gặp gỡ Doanh nghiệp năm 2017, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý.

Dưới đây là nội dung giải quyết khó khăn, vướng mắc cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

1. Đối với đề nghị của Công ty Cổ phần hóa chất Bảo Thắng: Kính đề nghị UBND tỉnh giúp đỡ, tác động hạ giá quặng Apatit

Hiện nay, giá tính thuế đối với các loại quặng Apatit được thực hiện theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh, cụ thể: Quặng loại I 1.400.000 đồng/tấn; quặng loại II 850.000 đồng/tấn; quặng tuyển 1.100.000 đồng/tấn; quặng loại III 350.000 đồng/tấn.

Giá tính thuế tài nguyên đối với quặng Apatit như hiện nay đã được các ngành xem xét, trên cơ sở các quy định của trung ương và hoàn toàn phù hợp với điều kiện thương mại tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị không điều chỉnh giảm giá quặng Apatit như đề nghị của doanh nghiệp.

2. Kính đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan ban, ngành xem xét bỏ thu phí tại cửa khẩu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Theo quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu được HĐND tỉnh nghị quyết và UBND tỉnh quyết định là khoản thu đối với các đối tượng sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ và tiện tích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Ngày 15/12/2016, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm uyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật Phí và lệ phí. Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 140/2016/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai.

Như vậy, hiện nay tại khu vực cửa khẩu đang thu duy nhất một loại phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh Lào Cai là Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Việc thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu là hoàn toàn phù hợp, nhằm mục đích bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Do đó, doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh xem xét bỏ thu phí tại cửa khẩu là không phù hợp.

3. Đối với đề nghị của Công ty Chè Đại Hưng: Đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao dự toán và cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ trồng chè chất lượng cao cho công ty

- Đối với kinh phí hỗ trợ trồng chè chất lượng cao năm 2016: Hiện nay Sở Tài chính đã thẩm định xong quyết toán kinh phí hỗ trợ trồng chè chất lượng cao cho Công ty Chè Đại Hưng. Sở Tài chính đã có Tờ trình số 135/TTr-STC ngày 07/3/2017 trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho đơn vị, tổng số tiền hỗ trợ là 4.695.947.000 đồng.

- Đối với kinh phí hỗ trợ trồng chè chất lượng cao năm 2017: Sở Tài chính đã có Tờ trình số 135/TTr-STC ngày 07/3/2017 trình UBND tỉnh bổ sung dự toán cho đơn vị (tổng giá trị dự toán 2.034.300.000 đồng). Căn cứ khối lượng nghiệm thu thực tế Sở Tài chính sẽ thẩm định cấp phát kinh phí theo quy định.

4. Đối với đề nghị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào Cai: Quặng Fenspat của Công ty được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, thủy tinh, sứ) hiện tại đang áp dụng sang nhóm đá quý nên thuế suất thuế tài nguyên cao hơn nhóm vật liệu xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành để điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế

Tại Điều 7 Luật thuế tài nguyên về biểu khung thuế suất thuế tài nguyên quy định: Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu trắng; đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite): thuế suất 12 đến 25%.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hai loại fenspat với chất lượng khác nhau: một loại fenspat có chất lượng thấp dùng để làm vật liệu xây dựng (gạch men), một loại fenspat có chất lượng tốt hơn dùng để làm các loại vật liệu cao cấp và giá bán 2 loại fenspat này có sự chênh lệch rất lớn. Loại fenspat dùng làm vật liệu xây dựng có giá bán thấp (dưới 200.000 đồng/tấn). Do đó, việc xếp fenspat cùng nhóm đá quý như trên là chưa hợp lý, kiến nghị của đơn vị là phù hợp.

Nội dung này, Sở Tài chính đã đề xuất kiến nghị của tỉnh Lào Cai với Quốc hội và Bộ Tài chính xem xét sửa đổi cho phù hợp, cụ thể: Công văn số 1104/STC-QLNS ngày 17/6/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và Công văn số 1269/STC-TCDN ngày 08/7/2015 gửi UBND tỉnh tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Tại các văn bản này, Sở Tài chính đề nghị tách fenspat ra khỏi nhóm đá quý, xếp vào nhóm cao lanh cho phù hợp với Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/12/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên đến nay Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản chính thức để sửa đổi cho phù hợp.

5. Đối với đề nghị của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền: Đề nghị giãn nộp, giảm thu các khoản thuế, phí môi trường; giảm giá tính thuế, thu đóng góp cơ sở hạ tầng

- Về đề nghị giãn nộp, giảm thu các khoản thuế, phí môi trường: Đề nghị UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền,  trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền, xem xét báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

- Về đề nghị giảm giá tính thuế tài nguyên đối với tinh quặng đồng, tinh quặng sắt: Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai áp dụng từ kỳ kê khai thuế tháng 3 năm 2017. Theo đó, giá tính thuế theo quy định hiện hành đã được các ngành xem xét, trên cơ sở các quy định của trung ương và hoàn toàn phù hợp với điều kiện thương mại tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị không điều chỉnh giảm giá tính thuế tài nguyên đối với tinh quặng đồng, tinh quặng sắt như đề nghị của doanh nghiệp.

Nguồn: Văn bản số 357/STC-TCDN, ngày 7/3/2017 của Sở Tài chính

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 174
 • Hôm nay: 8,947
 • Trong tuần: 178,125
 • Tất cả: 79,692,035