Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 05 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022
Lượt xem: 709
CTTĐT - 05 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 26/12/2022.

05 đề tài được phê duyệt đợt này với tổng kinh phí là 18.404,921 triệu đồng. Trong đó nguồn sự nghiệp sự nghiệp khoa học là 7.467,8 triệu đồng; nguồn ngoài ngân sách nhà nước là 10.637,121 triệu đồng và nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 300 triệu đồng.

Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 gồm:

(1) Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp nhân giống, xây dựng quy trình nhân giống, quy trình trồng, phát triển cây Bình vôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lã Văn Tới.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Kinh phí thực hiện: 1.119.940.000 đồng.

(2) Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Quang Hưng.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Kinh phí thực hiện: 9.752.769.000 đồng.

(3) Đề tài: Tôn giáo ở Lào Cai và những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

- Tổ chức chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Xuân Cường. Đồng chủ nhiệm đề tài: ThS.Lý Thị Vinh.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Kinh phí thực hiện: 1.152.100.000 đồng.

(4) Đề tài: Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò và chất lượng cán bộ quân sự cấp xã của tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở trong tình hình mới.

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học nghệ thuật quân sự.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Ngọc Thủy.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Kinh phí thực hiện: 1.346.840.000 đồng.

(5) Đề tài: Bảo tồn cây chè Shan cổ thụ và phát triển vùng chè Shan chất lượng cao tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Năng Chung.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Kinh phí thực hiện: 5.033.272.000 đồng.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và khoa học công nghệ…/.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 347
 • Hôm nay: 27,950
 • Trong tuần: 82,760
 • Tất cả: 79,596,670