Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 01 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 257
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 01 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo Quyết định, Đề tài “Giải pháp phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai” được phê duyệt và cấp kinh phí 967,055 triệu đồng để triển khai thực hiện. Trong đó nguồn ngân sách địa phương 885,6 triệu đồng; nguồn vốn khác 81,455 triệu đồng.

Đề tài do Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức chủ trì. Cá nhân chủ nhiệm: CN. Nguyễn Hữu Long. Thời gian thực hiện 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1