Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 250
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo đó, 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt gồm:

1. Đề tài: Nghiên cứu chọn giống Bồ đề sinh trưởng nhanh, cho sản lượng nhựa cao và giải pháp phòng trừ loài sâu hại chính theo hướng hữu cơ tại Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ rừng.

- Cá nhân chủ nhiệm: Trần Viết Thắng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 2.244,810 triệu đồng.

2. Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng rụng quả trên cây hồng tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật.

- Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Tuyên.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 1.598,682 triệu đồng.

3. Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển bền vững du lịch tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Triển khai Công nghệ Khoáng chất.

- Cá nhân chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Trọng.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 1.949,840 triệu đồng.

4. Đề tài: Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Hà và Bảo Yên tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

- Cá nhân chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Tần.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 3.318,121 triệu đồng.

04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được phê duyệt lần này có tổng kinh phí thực hiện hơn 9.111 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách địa phương hơn 7.713 triệu đồng và nguồn vốn khác gần 1.398 triệu đồng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1