Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022
Lượt xem: 589
CTTĐT - 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện tại Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

04 đề tài được phê duyệt đợt này với tổng kinh phí là 5.428,785 triệu đồng. Trong đó nguồn sự nghiệp khoa học là 4.770,5 triệu đồng và nguồn ngoài ngân sách nhà nước là 658,285 triệu đồng.

04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 gồm:

(1) Đề tài: Một số vấn đề về bình đẳng giới ở Lào Cai - Thực trạng và giải pháp.

- Tổ chức chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng. Đồng chủ nhiệm đề tài: TS. Giàng Thị Dung.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.193.400.000 đồng.

(2) Đề tài: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lương. Đồng chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Minh.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.224.100.000 đồng.

(3) Đề tài: Nghiên cứu, bảo tồn văn hóa truyền thống người Mông, huyện Si Ma Cai và Bắc Hà gắn với phát triển du lịch.

- Tổ chức chủ trì: UBND huyện Si Ma Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Văn Dương. Đồng chủ nhiệm đề tài: CN. Lý Xuân Thành.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí thực hiện: 1 .705.551.000 đồng.

(4) Đề tài: Nghiên cứu sử dụng dược liệu bản địa làm thức ăn bổ sung nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của gia cầm nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà. Đồng chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Út.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.305.734.000 đồng.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và khoa học công nghệ…/.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 348
 • Hôm nay: 27,399
 • Trong tuần: 82,209
 • Tất cả: 79,596,119