Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 275
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo đó, 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt gồm:

1. Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm một số giống dứa có năng suất cao, chất lượng tốt và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh đạt tiêu chuẩn VietGap

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

- Cá nhân chủ nhiệm: Th.S. Dương Thị Thanh Hương.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 3.054,835 triệu đồng.

2. Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm phân bón lá hữu cơ nano đa vi lượng cho một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu.

- Cá nhân chủ nhiệm: PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 1.333,050 triệu đồng.

3. Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Lạp sườn Mường Khương” cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Mường Khương

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lào Cai.

- Cá nhân chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Lương.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 661,509 triệu đồng.

03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được phê duyệt có tổng kinh phí thực hiện gần 5.050 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách địa phương hơn 4.183 triệu đồng và nguồn vốn khác gần 866 triệu đồng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 81
 • Hôm nay: 14,928
 • Trong tuần: 184,106
 • Tất cả: 79,698,016