Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 297
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo đó, 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt gồm:

1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng trồng bằng cây Khôi tía tại tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

- Cá nhân chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Văn Thắng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 2.322,647 triệu đồng.

2. Dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà” cho các sản phẩm du lịch của huyện Bắc Hà

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp.

- Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Hà Trần Mạnh Hùng.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 834,270 triệu đồng.

3. Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng du lịch cộng đồng Nghĩa Đô” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng của xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp.

- Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Thu Huyền.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 1.002,910 triệu đồng.

03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được phê duyệt lần này có tổng kinh phí thực hiện gần 4.160 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách địa phương hơn 3.700 triệu đồng và nguồn vốn khác gần 460 triệu đồng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 195
 • Hôm nay: 14,409
 • Trong tuần: 183,587
 • Tất cả: 79,697,497