Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 282
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo đó, 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt gồm:

1. Đề tài: Nghiên cứu nhân nuôi một số loài kiến (Crematogaster sp. và Polyrhachis sp.) dưới tán rừng nhằm tạo sản phẩm trứng kiến tập trung có chất lượng cao tại tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng.

- Cá nhân chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Chí.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 1.617,683 triệu đồng.

2. Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Lạc đỏ Si Ma Cai” cho sản phẩm Lạc đỏ của huyện Si Ma Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông.

- Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Hà.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 710,957 triệu đồng.

3. Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Dứa Bảo Thắng” cho sản phẩm Dứa của huyện Bảo Thắng

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông.

- Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Bằng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 703,363 triệu đồng.

03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được phê duyệt lần này có tổng kinh phí thực hiện trên 3.000 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách địa phương hơn 2.600 triệu đồng và nguồn vốn khác gần 425 triệu đồng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Tải về


CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 237
 • Hôm nay: 26,318
 • Trong tuần: 81,128
 • Tất cả: 79,595,038