Bàn giao sản phẩm khoa học của đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn năm 2021 - 2023
Lượt xem: 255
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 bàn giao sản phẩm khoa học của đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023.

Theo đó thực hiện bàn giao sản phẩm khoa học của 32 đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2023 cho các đơn vị trong tỉnh triển khai ứng dụng và nhân rộng.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành bàn giao kết quả cho các cơ quan, đơn vị tiếp nhận theo quy định; đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 hằng năm.

Đơn vị bàn tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản, thông tin và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án vào thực tiễn. Hằng năm báo cáo tình hình, kết quả triển khai hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án đã tiếp nhận với UBND tỉnh (gửi qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp).


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1