Dân số năm 2018
Lượt xem: 12969
CTTĐT - Dân số toàn tỉnh: 705,628 người. Mật độ dân số bình quân: 110,9 người/km2, bao gồm dân số thành thị 163,524 nghìn người, chiếm 23,17%; dân số nông thôn 542,104 nghìn người, chiếm 76,83%; dân số nam 356,437 nghìn người, chiếm 50,51%; dân số nữ 349,191 nghìn người, chiếm 49,49%.

Trong đó:

- Thành phố Lào Cai : 118.489 người, mật độ 519,7 người/km2. Các huyện: Bát Xát: 79.428 người, mật độ 75,1 người/km2; Mường Khương: 61.549 người, mật độ 111,1 người/km2; Si Ma Cai: 36.720 người, mật độ 156,9 người/km2; Bắc Hà: 63.384 người, mật độ 92,8 người/km2; Bảo Thắng: 110.404 người, mật độ 161,2 người/km2; Bảo Yên: 84.920 người, mật độ 103,8 người/km2; Sa Pa: 62.932 người, mật độ 92,4 người/km2; Văn Bàn: 87.802 người, mật độ 61,7 người/km2.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh năm 2018 ước tính là 439,045 nghìn người, tăng 2,184 nghìn người so với năm 2017. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2018 ước tính 434,657 nghìn người, tăng 1,371 nghìn người so với năm 2017, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước 386,545 nghìn người, chiếm 0,73%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo năm 2018 ước tính đạt 16,44%, cao hơn mức 16,22% của năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 1,05%, trong đó khu vực thành thị là 3,11%; khu vực nông thôn là 0,55%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 1,06%, trong đó khu vực thành thị là 0,46%; khu vực nông thôn là 0,85%.

Nguồn: Cục Thống kê 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1