Dân số, lao động và việc làm
Lượt xem: 2333

Dân số trung bình năm 2021 của toàn tình đạt 761,89 nghìn người, tăng 15,54 nghìn người, tương đương 2,08% so với năm 2020, bao gồm dân số thành thị 201,10 nghìn người, chiếm 26,39%; dân số nông thôn 560,79 nghìn người, chiếm 73,61%; dân số nam 387,09 nghìn người, chiếm 50,81%; dân số nữ 374,80 nghìn người, chiếm 49,19%.

Năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh đạt 382,89 nghìn người, giảm 77,55 nghìn người so với năm 2020 (năm 2021, TCTK tính theo khái niệm mới (ILCS19)), trong đó lao động nam chiếm 53,98%; lao động nữ chiếm 46,02%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 25,00%; lực lượng lao đông ở nông thôn chiếm 75,00%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021 là 1,94%, trong đó khu thành thị 3,75%; khu vực nông thôn 1,34%./.

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2021
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 135
 • Hôm nay: 15,324
 • Trong tuần: 184,502
 • Tất cả: 79,698,412