Hệ thống Khách sạn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 9606

1. Hệ thống Khách sạn trên địa bàn huyện Sa Pa (Khối Công ty-doanh nghiệp):

1.1.Khách sạn Victoria

Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871522

Loại hạng: 4 Sao

1.2. Khách sạn Châu Long

Địa chỉ: Số 021-Phố Đồng Lợi-Thị trấn Sa pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871245

Loại hạng: 2 Sao

1.3. Khách sạn Cây Tre

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871075

Loại hạng: 2 Sao

1.4. Khách sạn Khánh Hải

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872180

Loại hạng: 2 Sao

1.5. Khách sạn Hoàng Hà

Địa chỉ: Tổ 10-Thác Bạc-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872105

Loại hạng: 2 Sao

1.6. Khách sạn Ninh Hồng

Địa chỉ: Phố Cầu mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871334

1.7. Khách sạn Hải Yến

Địa chỉ: Số 12-Thủ Dầu-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871613

1.8. Khách sạn Queen

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871306

1.9. Khách sạn Cát Cát I

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3971601

1.10. Khách sạn Thanh Sơn

Địa chỉ: Phố Xuân Viên-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871285

1.11. Khách sạn Minh Quang

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai          

Điện thoại: 020.3871449

          1.12. Khách sạn Sa Pa (Minh Đức)

Địa chỉ: Phố Ngũ Chỉ Sơn-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872360

1.13. Khách sạn Darling

Địa chỉ: Tổ 10-Thác Bạc-Thị trấn Sa Pa

Điện thoại: 020.3871349

1.14. Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871313

1.15. Khách sạn Đặng Trung

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871243

1.16. Khách sạn Hoàng Mai

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871322

1.17. Khách sạn Đỉnh Cao

Địa chỉ: Tổ 10-Phố Thác Bạc-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872545

1.18. Khách sạn Hoàng Gia View

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3972990

1.19. Khách sạn Hội An

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872220

1.20. Khách sạn Mỹ Linh

Địa chỉ: Phố Xuân Viên-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3873019

1.21. Khách sạn Việt Mỹ

Địa chỉ: Phố Mường Hoa-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871056 

2. Hệ thống Khách sạn trên địa bàn huyện Sa Pa (Khối Cá thể):

2.1. Khách sạn Linh Trang

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-Thị trấn Sa Pa

Điện thoại: 020.3871370

2.2. Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871290

2.3. Khách sạn Chú Bé Gỗ

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871876

2.4. Khách sạn Quỳnh Mai

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871450

2.5. Khách sạn Phượng Hoàng 

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871515

2.6. Khách sạn Mùa Xuân

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871380

2.7. Khách sạn Lan Hương

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-Thị trấn Sa Pa

Điện thoại: 020.3871239

2.8. Khách sạn Cát Cát II

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871387

2.9. Khách sạn Bình Lan

Địa chỉ: Phố Thác Bạc-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871760

2.10. Khách sạn Thái Bình

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-thị trấn Sa pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871212

2.11. Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ: Tổ 10 Thác bạc-Thị trấn Sa pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871621

2.12. Khách sạn Đức Linh

Địa chỉ: Tổ 10 Thác Bạc-thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872498

2.13. Khách sạn Giấc Mơ Hồng

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871035

2.14. Khách sạn Đoàn Long

Địa chỉ: Đường Thạch Sơn-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai 

Điện thoại: 020.3871304

2.15. Khách sạn Hoàng Long

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3872089

2.16. Khách sạn Sa Pa (Lương thực)

Địa chỉ: Phố Phansipăng-Thị trấn Sa pa-Lào Cai

Điện thoại: 0203872130

2.17. Khách sạn Thu Hà

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 0203872134

2.18. Khách sạn Kaiser

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3873337

3. Hệ thống Khách sạn trên địa bàn huyện Sa Pa (Khối nhà nước ):

3.1. Khách sạn Hàm Rồng

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871251

Loại hạng: 3 Sao

3.2. Khách sạn Hoàng Liên

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871178

Loại hạng: 2 Sao

3.3. Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng-Thị trấn Sa pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871315

3.4. Khách sạn Thiên Ngân

Địa chỉ: Phố Cầu Mây-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3873222

3.5. Khách sạn Bình Minh II

Địa chỉ: Phố Thủ Dầu I-Thị trấn Sa Pa-Lào Cai

Điện thoại: 020.3871143

4. Hệ thống Khách sạn trên địa bàn huyện Bắc Hà

4.1. Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880288

Loại hạng: 2 Sao

4.2. Khách sạn Thiên Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880676

4.3. Khách sạn Bắc Hà

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3780412

4.4. Nhà nghỉ Đăng Khoa

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880290

4.5. Nhà nghỉ Thành Công  

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880336

4.6. Nhà nghỉ Tuấn Anh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880377

4.7. Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880329

4.8. Nhà nghỉ Ngân Nga

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880251

4.9. Nhà nghỉ Đại Thành

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880448

4.10. Nhà nghỉ Hoàng Vũ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880264

4.11. Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880222

4.12. Nhà nghỉ Trần Sìn

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880240

4.13. Nhà nghỉ Công Phú

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880254

4.14. Nhà nghỉ Toàn Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880444

4.15. Nhà nghỉ Tân Nguyệt

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880371 – 0914763999

4.16. Nhà nghỉ Sơn Trang

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 01686132023

4.17. Nhà nghỉ Thanh Niên

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3505078

5. Hệ thống Khách sạn trên địa bàn thành phố Lào Cai

·         Doanh nghiệp liên doanh:

5.1. Khách sạn Liên doanh Quốc tế Lào Cai

Địa chỉ: 088-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826668

·         Công ty cổ phần:

5.2. Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 039-Đường Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830085

5.3. Khách sạn Thuỷ Hoa

Địa chỉ: 118-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826085

·         Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH

5.4. Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3835599

5.5. Khách sạn Ngôi sao Phương Bắc

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830495

5.6. Khách sạn Phương Anh

Địa chỉ: 096-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3824678

5.7. Khách sạn Lâm Viên

Địa chỉ: 340-Nhạc Sơn-Phường Kim Tân-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3842567

5.8. Khách sạn Quả Cầu Vàng

Địa chỉ: 019-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào cai

Điện thoại: 020.3822924

5.9. Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: 023-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820606

5.10. Khách sạn Khang Anh

Địa chỉ: 10-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai         

Điện thoại: 020.3826868

5.11. Khách sạn Long Hoè

Địa chỉ: 149-Nhạc Sơn-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820342

5.12. Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830082

5.13. Khách sạn Vân Hà

Địa chỉ: 022-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

5.14. Khách sạn Thanh Xuân

Địa chỉ: 115-Duyên Hà-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

5.15. Khách sạn Tâm Tình

Địa chỉ: 028-Kim Đồng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3822201

5.16. Khách sạn Huyền Trang

Địa chỉ: Tổ 4-Sơn Tùng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820079

5.17. Khách sạn Hoa Vinh

Địa chỉ: 062-Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3831540

·         Hộ kinh doanh cá thể:

5.18. Khách sạn Trường Tín

Địa chỉ: 126-Nguyễn Huệ-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3832714

5.19.Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ: Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành Phố Lào Cai

            Điện thoại: 020.3836546

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 336
 • Hôm nay: 27,975
 • Trong tuần: 82,785
 • Tất cả: 79,596,695