Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 3126
CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu danh sách 50 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI,

NHIỆM KỲ 2020-2025

Stt

Họ và tên

Stt

Họ và tên

1

anh tin bai

Phan Trung Bá

Năm sinh:15/8/1973

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư

 

26

anh tin bai

Hoàng Quốc Bảo

Năm sinh:16/12/1984

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

2

anh tin bai

Nguyễn Anh Chuyên

Năm sinh:20/01/1970

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư HU Bảo Yên

27

anh tin bai

Nguyễn Hữu Long

Năm sinh:26/01/1969

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3

anh tin bai

Vũ Xuân Cường

Năm sinh:22/8/1966

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

28

anh tin bai

Hà Đức Minh

Năm sinh:28/4/1987

Chức vụ:Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai

4

anh tin bai

Đặng Xuân Phong

Năm sinh:08/7/1972

Chức vụ:Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

29

anh tin bai

Nguyễn Văn Minh

Năm sinh:28/8/1966

Chức vụ:Giám đốc sở Nội vụ

5

anh tin bai

Phạm Toàn Thắng

Năm sinh:19/6/1968

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

30

anh tin bai

Hà Thị Khánh Nguyệt

Năm sinh:24/12/1968

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, UVBCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch HLHPN tỉnh Lào Cai

6

anh tin bai

Trịnh Xuân Trường

Năm sinh:18/01/1977

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

31

anh tin bai

Đỗ Trường Sơn

Năm sinh:28/4/1987

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Lào Cai

 

7

anh tin bai

Vũ Hùng Dũng

Năm sinh: 31/01/1973

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở TTTT, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai

32

anh tin bai

Lý Thị Vinh

Năm sinh:25/02/1975

Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

8

anh tin bai

Hoàng Quốc Khánh

Năm sinh:02/9/1966

Chức vụ:Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

33

anh tin bai

Đỗ Văn Duy

Năm sinh:25/8/1968

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên,Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9

anh tin bai

Vũ Văn Cài

Năm sinh:29/7/1966

Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

34

anh tin bai

Dương Đức Huy

Năm sinh:04/11/1971

Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10

anh tin bai

Hoàng Thị Hồng Hạnh

Năm sinh:02/4/1969

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh

35

anh tin bai

Trần Văn Tỏ

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ

11

anh tin bai

Lý Bình Minh

Năm sinh:02/7/1975

Chức vụ:Tỉnh ủy viên,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

36

anh tin bai

Dương Hùng Yên

Năm sinh:10/10/1967

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐU Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh

12

anh tin bai

Nguyễn Thành Sinh

Năm sinh:08/6/1972

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

37

anh tin bai

Đặng Đình Chung

Năm sinh:20/02/1979

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao dộng tỉnh

13

anh tin bai

Hà Văn Thắng

Năm sinh:24/6/1966

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở Du lịch

38

anh tin bai

Lý Văn Hải

Năm sinh:25/6/1968

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

14

anh tin bai

Giàng Thị Dung

Năm sinh:17/12/1975

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

39

anh tin bai

Nguyễn Trọng Hài

Năm sinh:02/7/1967

Chức vụ:UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15

anh tin bai

Nguyễn Phi Khanh

Năm sinh:31/05/1970

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư ĐU, Chỉ huy trưởng BCH bộ đội Biên phòng tỉnh

40

anh tin bai

 

Phí Công Hoan

Năm sinh: 4/2/1975

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Văn Bàn

16

anh tin bai

Lưu Hồng Quảng

Năm sinh:17/4/1968

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

41

anh tin bai

Trần Minh Sáng

Năm sinh:20/6/1983

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng

17

anh tin bai

Nguyễn Trung Triều

Năm sinh:16/7/1973

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Bát Xát

42

anh tin bai

Phạm Hùng Hưng

Năm sinh:31/5/1973

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

18

anh tin bai

Giàng Seo Vần

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

43

anh tin bai

Hoàng Chí Hiền

Năm sinh:09/3/1975

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương

19

anh tin bai

Nguyễn Duy Hòa

Năm sinh:26/6/1975

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bắc Hà

 

44

anh tin bai

Đinh Minh Hà

Năm sinh:25/11/1975

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

20

anh tin bai

Đinh Thị Hưng

Năm sinh:23/01/1969

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐU GĐ Sở Lao động TB và XH

45

anh tin bai

Sùng A Lềnh

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quôc hội

21

anh tin bai

Giàng Quốc Hưng

Năm sinh:04/10/1982

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Khương

46

anh tin bai

Dương Bích Nguyệt

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

22

anh tin bai

Hoàng Quốc Hương

Năm sinh:25/5/1970

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở y tế

47

anh tin bai

Nguyễn Quốc Huy

Năm sinh:21/4/1975

Chức vụ: Tỉnh ủy viênGiám đốc Sở Giao thông vận tải và Xây dựng.

 

23

anh tin bai

Nguyễn Văn Phúc

Năm sinh:07/11/1967

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy,Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

48

anh tin bai

Hoàng Đăng Khoa

Năm sinh:15/12/1966

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, PBT, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

24

anh tin bai

Phan Đăng Toàn

Năm sinh:10/4/1972

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ Sa Pa

49

anh tin bai

Lê Quang Minh

Năm sinh:28/10/1965

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

25

anh tin bai

Ngô Đức Ảnh

Năm sinh:01/9/1966

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

50

anh tin bai

Bùi Quang Hưng

Năm sinh:01/10/1980

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1