Hỗ trợ doanh nghiệp Lào Cai nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Lượt xem: 906
CTTĐT - Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 30/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/4/2021 hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Lào Cai dự kiến bố trí 35,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn đối ứng của doanh nghiệp để triển khai thực hiện Kế hoạch. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được giao thực hiện Chương trình bước đầu đã triển khai công tác khảo sát, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giúp các doanh nghiệp nâng cao về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; trong đó phổ biến Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch của UBND tỉnh cho 63 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của việc nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, thông tin đối với 55 doanh nghiệp, hợp tác xã. Sản phẩm chủ yếu của các doanh nghiệp, hợp tác xã là chè xanh, chiết xuất tinh dầu quế, các sản phẩm chế biến nông lâm sản,... Qua điều tra, khảo sát cho thấy các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của Nhà nước và 33 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu đăng ký áp dụng các công cụ về cải tiến về năng suất chất lượng. Trong đó một số doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký áp dụng từ 01 - 07 công cụ như: Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, Hệ thống tăng cường hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị TPM, Hệ thống áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng LEAN, Hệ thống quản lý môi trường 14001, Hệ thống tiết kiệm năng lượng ISO 50001.

Năm 2023 tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn về Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 (đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018) cho 10 lượt cán bộ; đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012) cho 10 lượt cán bộ một số sở, ngành tỉnh, phòng, đơn vị các huyện…

Điều tra đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho 10 nhà máy trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; qua đó có những khuyến cáo cho các nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên tài chính của các doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế nên chưa mạnh dạn đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, mở rộng lĩnh vực sản xuất. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã chưa quan tâm đầu tư vốn vào việc sử dụng các công cụ quản lý, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm, hàng hoá. Chi phí cho việc sản xuất còn khá cao…

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Lào Cai tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã ban hành; đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng, đồng thời rà soát và lựa chọn các doanh nghiệp để tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước; tiếp tục tổ chức đánh giá trình độ công nghệ cho một số nhà máy theo lộ trình; tổ chức đào tạo chuyên gia về năng suất chất lượng…

Mục tiêu tại Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai

- Đến năm 2025, 60% các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm của tỉnh công bố áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn khu vực; tối thiểu 60% các doanh nghiệp sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa trọng điểm triển khai các dự án năng suất chất lượng; xây dựng 10 doanh nghiệp điển hình toàn diện về cải tiến năng suất chất lượng tổng hợp; 100% cán bộ chuyên môn của các sở, ban, ngành tham gia Kế hoạch và 100% các doanh nghiệp sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa trọng điểm có nhân lực được đào tạo, tập huấn về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện đại;..

- Đến năm 2030, 100% các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm của tỉnh công bố áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn khu vực; 100% các doanh nghiệp sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa trọng điểm triển khai kế hoạch năng suất chất lượng; có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ nhân rộng trên địa bàn tỉnh…

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1