Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai khóa XV
Lượt xem: 2542

1.  CHỦ TỊCH

 

- Họ và tên: Giàng Seo Vần

- Năm sinh: 1971

- Dân tộc: Mông

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Trình độ:

    + Chuyên môn: Thạc sĩ

    + Lý luận chính trị: Cao Cấp

- Chức vụ, cơ quan công tác: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

 - Điện thoại liên hệ: 02143.889.898

2. PHÓ CHỦ TỊCH

 
- Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

- Năm sinh: 1965

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ Chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam

- Chức vụ, cơ quan công tác: Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.160

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ   tênBàn Thanh Thảo

- Năm sinh: 1977

- Dân  tộc: Dao

- Trình độ Chuyên  mônThạc  

- Trình  độ LLCT: Cao cấp

- Đảng viên  đảng  cộng sản Việt Nam

Chức  vụcơ  quan công  tácPhó Chủ  tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lào  Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.310

4. PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và  tênDương  Đức  Toàn

- Năm  sinh: 1980

- Dân tộcKinh

- Trình  độ chuyên  mônThạc sĩ  Luật

- Trình  độ LLCT: Cao cấp

- Đảng  viên  đảng cộng  sản  Việt Nam

Chức  vụcơ  quan công  tácCán  bộ cơ  quan  Mặt  trận Tổ  quốc  tỉnh  Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.311

5. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

Họ  và  tênLê  Xuân  Lợi

- Năm  sinh: 1976

- Dân  tộcKinh

- Trình độ  Chuyên  mônThạc  

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Đảng  viên  đảng  cộng sản  Việt Nam

Chức vụcơ  quan  công  tácChánh văn  phòng   quan  Mặt  trận Tổ  quốc  tỉnh  Lào Cai

- Điện thoại liên hệ: 02143.840.968

6. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

Họ và  tênHoàng Văn  Hợp

Năm sinh: 1983

- Dân  tộcKinh

Trình  độ chuyên  mônĐại học

- Trình  độ LLCT: Trung  cấp

- Đảng  viên  đảng  cộng  sản  Việt Nam

Chức  vụcơ  quan  công  tácTrưởng Ban Tổ  chức – Tuyên  giáo – Đối ngoại Cơ  quan Mặt trận  Tổ quốc tỉnh  Lào Cai

- Điện thoại liên hệ: 02143.842.374

7. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

Họ  và  tênNguyễn  Đức Tứ

- Năm  sinh: 1973

- Dân  tộcKinh

- Trình  độ  Chuyên  mônĐại  học

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Đảng viên  đảng  cộng  sản Việt Nam

Chức  vụcơ  quan  công  tácTrưởng Ban Phong  trào – Dân  tộc – Tôn giáo Cơ quan Mặt trậnTổ quốc tỉnh Lào  Cai

- Điện thoại liên hệ: 02143.845.728


BBT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 152
 • Hôm nay: 25,951
 • Trong tuần: 80,762
 • Tất cả: 79,594,672