Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 2852

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Tháng 02/2023, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Hiện nay các địa phương chủ yếu tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2023 đảm bảo kịp thời vụ; công tác chuẩn bị giống cho sản xuất (giống lúa, ngô, giống cây lâm nghiệp) được chuẩn bị đầy đủ; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra.

a) Trồng trọt: Tiến độ sản xuất một số cây trồng chính được đảm bảo theo kế hoạch.

- Cây lúa Xuân: Dự kiến sản xuất 9.900 ha. Lũy kế cấy được 1.202 ha, đạt 99,6% so CK. Hiện trà lúa sớm đã đạt 2 - 4 lá, trà chính vụ cấy - bén rễ - hồi xanh. Toàn bộ diện tích mạ và lúa mới cấy sinh trưởng và phát triển tốt.

- Cây ngô Xuân: Dự kiến sản xuất 10.100 ha. Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón cho trồng ngô Xuân. Đã trồng 1.080 ha đạt 85,9% so CK.

b) Chăn nuôi

Sản xuất chăn nuôi trong tháng phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc lũy kế thực hiện 602.145 con; tổng đàn gia cầm lũy kế 4.660 nghìn con; sản lượng thịt hơi lũy kế 9.900 tấn. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ao, hồ nhỏ thực hiện 2.135 ha đạt 92,83% KH; sản lượng thủy sản các loại lũy kế 1.827 tấn, đạt 14,98% KH.

Trong tháng, bệnh Dại xảy ra tại 01 hộ thuộc thôn Noong Khuấn, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, buộc phải tiêu hủy 02 con chó. Ngay sau đó ngành Nông nghiệp đã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêu hủy toàn bộ số chó nhiễm bệnh bị chết; rà soát toàn bộ tổng đàn chó nuôi trên địa bàn thôn có dịch và các thôn tiếp giáp với thôn có dịch; yêu cầu các hộ nuôi chó thực hiện đúng quy định về quản lý đàn chó nuôi (xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuân viên gia đình, không thả rông,...). Tiêm phòng khẩn cấp vắc xin dại cho đàn chó nuôi trên địa bàn.

c) Lâm nghiệp

Công tác chuẩn bị Cây giống lâm nghiệp: Tổng số cây giống gieo ươm năm 2022 chuyển sang 2023 là: 34,6 triệu cây. Dự kiến sản xuất giống năm 2023 đạt khoảng 50 triệu cây. Các cơ sở đã tổ chức vệ sinh vườn ươm, khai thông rãnh nước, củng cố lại mái che, chuẩn bị các điều kiện về đất đóng bầu, thu mua hạt giống và đóng bầu được khoảng 50 triệu bầu cây để phục vụ sản xuất cây giống năm 2023.

Trồng rừng tập trung: Trong tháng đã trồng 499,85 ha, lũy kế trồng rừng 531,15 ha. Trong đó, trồng mới rừng sản xuất 420,75 ha/3.000 ha đạt 14,3% so với KH, trồng lại rừng 110,40 ha.

Trồng cây phân tán: Hướng dẫn người dân trồng cây phân tán lũy kế 359.446 cây; Bảo vệ rừng 277.748/277.748 ha; khoanh nuôi tái sinh: 3.373 ha.

Công tác sử dụng rừng: khai thác gỗ lũy kế 1.595 m3 (khai thác chính 1.398 m3; khai thác cây phân tán 197 m3). Khai thác chủ yếu từ diện tích rừng do hộ gia đình quản lý.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản tại các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đã phát hiện 07 vụ (bằng CK 2022). Diện tích rừng bị thiệt hại 2,179 ha; trong đó 2,161 ha rừng tự nhiên sản xuất, 0,018 ha rừng TNĐD chưa có trữ lượng.

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023, chỉ đạo các sở, ngành phụ trách phong trào thi đua xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng tiến độ. Tuyên truyền hướng dẫn người dân tích cực cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Lũy kế đã làm được: 105 nhà tiêu hợp vệ sinh, 62 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 4,0 km đường hoa, 3,7 km đường điện nông thôn mới, xóa 218 nhà tạm. Lũy kế đã thi công được 50,9 km đường giao thông nông thôn; trong đó: trong đó: Bê tông xi măng 27,1 km, Cấp phối 7,3 km, Mở mới 10,3 km, 6,2 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm và liên gia.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì tương đối ổn định, tăng nhẹ so với tháng trước. Hoạt động khai thác và chế biến không có nhiều biến động. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện đã hoàn thành đều hoạt động vận hành phát điện liên tục, ổn định và an toàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt 2.874 tỷ đồng, bằng 117,4% so với tháng trước. Lũy kế ước đạt 5.322,4 tỷ đồng, bằng 10,4% KH, bằng 92,23% so CK năm 2022.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng 02 ước đạt 380 tỷ đồng, bằng 101,33% tháng trước. Lũy kế ước đạt 755 tỷ đồng, ước đạt 17,04% so với KH và tăng 45,9% so với CK.

b) Xây dựng cơ bản

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 (tính đến ngày 31/1/2023): Tổng vốn giao 5.711 tỷ đồng. Giá trị giải ngân ước đạt 5.483 tỷ đồng, bằng 96% KH.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023: 6.097 tỷ đồng. Tính đến thời điểm báo cáo, giá trị giải ngân đạt khoảng 342 tỷ đồng bằng 06% KH.

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại

Tình hình hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động so với các tháng trước. Nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm dồi dào, hàng hóa được lưu thông thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu của đời sống và nhân dân trong tỉnh, giá cả hàng hóa ổn định, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 02 ước đạt 2.923,6 tỷ đồng, bằng 99,2% so với tháng trước (2.948,4 tỷ đồng), tăng 23,2% so với CK năm trước (tháng 02/2022: 2.373,2 tỷ). Lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 5.872 tỷ đồng, bằng 17,1% so với KH (34.400 tỷ đồng), tăng 21,9% so với CK năm trước (2 tháng năm 2022: 4.819 tỷ đồng).

b) Xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, trong đó tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, duy trì lượng phương tiện thông quan hàng ngày vào khoảng trên 180 - 200 xe/ngày, trong đó xe xuất khẩu đạt trên 50 - 60 xe/ngày, lượng trái cây xuất khẩu vào khoảng 30 - 40 xe/ngày. Theo trao đổi tại buổi hội đàm ngày 09/02/2023 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và Ban Quản lý cửa khẩu huyện Hà Khẩu đã thống nhất sớm khôi phục lại hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 02 ước đạt 160,02 triệu USD, tăng 22,15% so với tháng 01/2023, tăng 11,37% so với cùng kỳ 2022, đạt 5,82% so KH. Lũy kế đạt 291,01 triệu USD, giảm 22,59% so với cùng kỳ 2022, đạt 5,82% so KH.

c) Công tác quản lý thị trường

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm. Lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình thị trường, địa bàn và tình hình dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng, trao đổi thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 53 lượt vụ, số vụ vi phạm 25 vụ, tổng giá trị xử lý 232 triệu đồng. Lũy kế số vụ kiểm tra 94 lượt vụ; số vụ vi phạm 52 vụ; tổng giá trị xử lý 548 triệu đồng. 

d) Du lịch

Tháng 02 là khoảng thời gian diễn ra các hoat động lễ hội đầu năm, nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn được tổ chức tại các địa phương như: Lễ hội Đền Thượng, Festival Cao nguyên Trắng Bắc Hà, Lễ hội Đền Cô Tân An, Lễ hội Xuống Đồng Tả Van (Sa Pa), Tà Chải, Na Hối (Bắc Hà),... đã thu hút lượng khách lớn đến với Lào Cai, do vậy lượng khách trong tháng 2 tiếp tục tăng so với tháng 01/2023.

Tổng lượng khách tới Lào Cai trong tháng 02 ước đạt 772.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế 29.500 lượt, khách nội địa 742.500 lượt), tăng 21% so với tháng 01/2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 2% so với tháng trước (khách du lịch đi lễ đầu năm chỉ đi trong ngày nên sẽ không lưu trú).

Lũy kế năm 2023 lượng khách đến Lào Cai ước đạt 1.408.686 lượt khách, bằng 23% so với KH năm, tăng gấp 4,5 lần so với CK năm 2022 (313.140 lượt). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 4.442 tỷ đồng, bằng 21% so với KH năm, tăng gấp 3,7 lần so với CK năm 2022 (1.203 tỷ đồng).

e) Hoạt động vận tải

Vận tải hành khách (HK): Tháng 02 ước tính đạt 1.067 nghìn HK, tăng 87,96% so với CK năm trước và 50.833 nghìn HK.Km, tăng 92,4%; doanh thu đạt 223,38 tỷ đồng, tăng 194,83. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách đạt 2.021 nghìn HK, tăng 83,66% so với CK năm trước và 96.229 nghìn HK.Km, tăng 87,88%; Doanh thu đạt 410,99 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với CK năm 2022.

Vận tải hàng hóa và dịch vụ: Tháng 02 ước tính đạt 1.146 nghìn tấn, tăng 33,04% so với CK năm trước và 42.866 nghìn tấn.km, tăng 9,35%; doanh thu đạt 171,29 tỷ đồng, tăng 18,83%. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa đạt 2.376 nghìn tấn, tăng 33,76% so với CK năm trước và 87.082 nghìn tấn.km, tăng 8,34%; doanh thu đạt 353,34 tỷ đồng, tăng 19,12%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02 ước đạt 89,02 tỷ đồng, tăng 16,52% so với CK năm trước; tính chung 02 tháng doanh thu ước đạt 175,24 tỷ đồng, tăng 9,94%.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 02/2023 ước đạt 1.068 tỷ đồng, bằng 12,5% dự toán Trung ương giao, bằng 8,9% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 85% CK năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 02/2023 ước đạt 2.235 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán Trung ương giao, bằng 12,3% dự toán tỉnh giao và bằng 103% CK năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 02/2023 ước đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 11,5% dự toán Trung ương giao, bằng 9,9% dự toán tỉnh giao và bằng 110,1% CK năm trước.

b) Hoạt động tín dụng

Tổng nguồn vốn tín dụng đến 28/02/2023 ước đạt 58.200 tỷ đồng, trong đó huy động tại địa bàn ước đạt 42.400 tỷ đồng, tăng 1.415 tỷ đồng (+3,4%) so với cuối năm 2022; Nguồn vốn vay TW, HĐ ngoài địa bàn, nguồn vốn khác ước đạt: 15.800 tỷ đồng, giảm 412 tỷ đồng (-2,5%) so với 31/12/2022. Doanh số cho vay tháng 02 ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 63,6% so với năm 2022. Dư nợ đến 28/02/2023 ước đạt 49.500 tỷ đồng, giảm 0,3% so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu đến 28/02/2023 ước 1%, tăng 0,07 điểm phần trăm so với 31/12/2022.

c) Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng 02/2023, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã dần trở lại bình thường sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, giá cả các mặt hàng giảm dần theo nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy sản tươi sống vẫn giữ ở mức cao hơn thường lệ, cùng với giá xăng dầu tăng là các nguyên nhân chính làm tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Lào Cai tháng 02/2023 tăng 0,67% so với tháng trước, tăng 2,68% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm tăng 3,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a) Về thu hút dự án đầu tư trong nước

Trong tháng 02/2023, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 73,5 tỷ đồng. Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn 87 tỷ đồng.

b) Về thu hút FDI:

Đến nay Lào Cai có 27 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 685,818 triệu USD.

c) Về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 61 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 419,88 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 40 doanh nghiệp; giải thể 05 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 16 doanh nghiệp. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 108 doanh nghiệp, tăng 17% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 787,344 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 244 doanh nghiệp, tăng 26% so CK; giải thể 10 doanh nghiệp, bằng 91% so với CK; hoạt động trở lại 87 doanh nghiệp, bằng 87% so CK.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Công tác quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo được thực hiện tốt. UBND tỉnh kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra tình hình sau nghỉ Tết nguyên đán tại các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức làm việc với UBND huyện Bắc Hà và thị xã Sa Pa về nhiệm vụ giáo dục năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, nâng cao chất lượng dạy và học. Các hoạt động nổi bật như: Đón tiếp Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đến thăm và học tập kinh nghiệm; Tổ chức thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2022 - 2023; Tổ chức “Ngày Hội Khai bút đầu xuâ Quý Mão 2023” tại Sân Đền Thượng; tham dự Kỳ thi Olympic quốc tế Toán, khoa học và Tiếng Anh ASMO 2022, 16/16 học sinh đạt giải, trong đó có 02 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng và 10 giải thưởng triển vọng; tổ chức vinh danh học sinh xuất sắc đạt giải quốc gia, quốc tế đầu năm 2023.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

a) Về văn hoá

Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện: Thực hiện tuyên truyền lưu động 85/975 buổi tại các xã của huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên; Chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở đạt 4/100 buổi.

Hoạt động thư viện: Cấp 410/4.700 thẻ bạn đọc; phục vụ 13.500 lượt độc giả; lưu hành trong tháng 40.500 lượt sách báo; trưng bày, triển lãm tại Hội báo Xuân Quý Mão; thực hiện triển lãm Báo xuân online; xe thư viện lưu động phục vụ 15 buổi tại Hội Báo xuân Quý Mão tỉnh Lào Cai và Hội Báo xuân Quý Mão huyện Mường Khương… Thực hiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 10 buổi/70 buổi phục vụ cơ sở và nhiệm vụ chính trị.

b) Về thể thao

Công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Tạo nguồn vận động viên cho tuyến tỉnh cũng như bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc. Triển khai kế hoạch thải loại, tuyển chọn vận động viên đợt I năm 2023. Tổ chức Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2023.

3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người chưa tiêm, tiêm mũi tăng cường, đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao (người có bệnh lý nền, người cao tuổi ...). Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, cơ sở vật chất để tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong tháng 02, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trên địa bàn, lũy kế số ca mắc: 186.431 ca, khỏi: 186.391 ca, lũy kế trường hợp tử vong từ thời điểm bắt đầu dịch: 40 ca. Kết quả tiêm vắc xin COVID-19 tính đến ngày 14/02/2022: Tổng số vắc xin đã nhận 2.381.464 liều với tổng số mũi tiêm được 2.348.806 mũi tiêm. Trong đó:

- Tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi: Mũi 1 đạt 98,8% tổng số trẻ có mặt; Mũi 2 đạt 92,81% tổng số trẻ có mặt.

- Tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi: Mũi 1 đạt 98,93%; Mũi 2 đạt  98,1% tổng số trẻ. Tỷ lệ tiêm mũi 2/số trẻ đủ điều kiện tiêm là: 98,69%; Mũi 3 (Mũi nhắc lại) đạt 79,95%.

+ Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 99,87%; Mũi 2 đạt 99,36%; Mũi 3 (nhắc lại 1) đạt 97,32%/số đủ điều kiện tiêm; Mũi 4 (nhắc lại 2) đạt 99,16%.

Quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương, một số bệnh như tiêu chảy, quai bị... xảy ra rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố được giám sát phát hiện, điều trị kịp thời, không để diễn biến thành dịch. Số trẻ được tiêm chủng đầy đủ trong tháng: 1.335, luỹ kế: 1.419 (đạt 11,1% KH); tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai: 744, lũy kế: 1.328 (đạt 10,4% KH); tiêm phòng viêm gan B 24h sau sinh: 1.654/1.724 (đạt 95,9%); công tác tiêm chủng an toàn, không có tai biến xảy ra. Duy trì các hoạt động truyền thông nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh tại 99/152 xã, phường, thị trấn. Duy trì thường xuyên hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em: Trẻ <5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân được cân theo dõi 8.649 trẻ; số trẻ <5 tuổi thoát khỏi suy dinh dưỡng 116 trẻ, lũy kế 241 trẻ.

 - Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 2.303 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, số cơ sở đạt 2.274 (chiếm 98,7%), xử lý hành chính 02 cơ sở. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm cấp tính.

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

- Giải quyết việc làm: Trong tháng 02, giải quyết việc làm cho 570 lao động, trong đó có 83 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Lũy kế giải quyết việc làm cho 920 lao động, trong đó có 83 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Thẩm định, ban hành 104 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lũy kế 162 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 10 học nghề.

- Giáo dục nghề nghiệp: 2 tháng đầu năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo được 356 người, trong đó sơ cấp và dưới 3 tháng là 356 người.

- Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo. Công tác lao động - an toàn vệ sinh lao động. Trong tháng 02/2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn lao động làm 01 người chết, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 xảy ra 02 vụ tai nạn lao động làm 02 người chết (tăng 01 vụ/01 người chết so với cùng kỳ năm 2022).

- Triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Công văn số 299/UBND-VX ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai: Tính đến ngày 31/01/2023 UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định hỗ trợ tiền ăn cho 1.071 các đối tượng với kinh phí 739,995 triệu đồng, đã thực hiện chi trả 100% cho người bệnh.

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Quản lý, theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và Trung ương, qua kiểm tra, theo dõi các đề tài, dự án triển khai cơ bản đúng tiến độ được duyệt; đề tài, dự án được nghiệm thu có kết quả xếp loại đạt trở lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá đã đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, doanh thu dịch vụ tháng 02/2023 đạt khoảng 60 triệu đồng.

III. Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế (ICT) về việc xem xét, có phương án tháo gỡ các vướng mắc trong việc bị trồng lấn quy hoạch sử dụng đất để Công ty hoàn thành việc thuê đất lòng hồ và hoàn thiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng; tham mưu giải quyết kiến nghị liên quan đến việc giao đất tái định cư và cây trồng phát sinh sau thời điểm thông báo thu hồi đất; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 19/12/2022: Xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án Khu dân cư Chiến Thắng, Khu du lịch sinh thái Cầu Mây Sa Pa; triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách các thửa đất, dự án phải thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án xác định giá đất năm 2023; giải quyết đề nghị của UBND thị xã Sa Pa về việc xác định đơn giá giao đất ở có thu tiền sử dụng đất; rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020, nhất là tại huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa).

Tham mưu giải quyết kịp thời các đề nghị và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 theo Kế hoạch được phê duyệt; kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

1. Quân sự - quốc phòng

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình địa bàn và tuyến biên giới. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, công tác quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tháng 02/2023 về cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tháng 02 xảy ra 03 vụ, chết 01 người, 03 người bị thương (bằng số vụ, số người bị thương, giảm 02 người chết so với tháng 01/2023; giảm 05 vụ, 02 người chết, 06 người bị thương so với CK).

3. Hoạt động đối ngoại

Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài cũng như trong nước vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển. Các sự kiện nổi bật như: tổ chức đón tiếp chu đáo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tham dự Diễn đàn trực tuyến “Thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc (Vân Nam)”;  thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với quận Jung-gu, thành phố Seoul, Hàn Quốc; đón các đoàn công tác của châu Hồng Hà và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sang thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai để trao đổi về các nội dung hợp tác giữa hai bên.

V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Trong tháng 02, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét sáp nhập Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai vào Trung tâm Dịch vụ khu kinh tế tỉnh Lào Cai; yêu cầu báo cáo đề xuất đơn vị quản lý tổng thể các hoạt động tại khu du lịch Y Tý; ban hành Điều lệ Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh (thay thế); Quyết định sửa đổi, điều lệ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai; Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 02 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục thực hiện công tác tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về chuyển đổi số: Tổ chức Chương trình hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh Lào Cai - Lai Châu - Yên Bái trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022, chương trình hợp tác năm 2023, trọng tâm là Hội thảo về chuyển đổi số, với gần 200 đại biểu tham dự; thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số DTI tỉnh Lào Cai và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đề xuất chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

- Về bưu chính, viễn thông: Hoạt động bưu chính chuyển phát, thông tin liên lạc trong tháng được đảm bảo an toàn, thông suốt; đặc biệt đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra các chương trình lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Lễ hội Đền Thượng,...; thực hiện thẩm định và xác nhận phù hợp quy hoạch viễn thông theo quy định.

- Về thông tin, báo chí, xuất bản: Công tác quản lý thông tin, báo chí luôn được kịp thời, thực hiện tốt việc tổng hợp và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai giải quyết về các vấn đề báo chí phản ánh. Hướng dẫn cho các Đài Truyền thanh cấp xã triển khai thực hiện việc quản lý hoạt động của Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Công tác truyền thông luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác. Tổ chức có hiệu quả Hội nghị triển khai chương trình phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai năm 2023 với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và trao giải Cuộc thi “Bìa 1 trình bày đẹp” và “Bài viết hay về chủ đề xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững” trên bản tin số Xuân Quý Mão năm 2023;…

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1