Lào Cai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”
Lượt xem: 202
CTTĐT - Sau hơn 01 năm thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”, việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện theo mục tiêu, định hướng và lộ trình Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tạo tiền đề cho việc tái cơ cấu trong giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 09/3/2023 triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và phối hợp với các bộ, ngành trung ương liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Cùng với đó khuyến khích, thu hút các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ sự phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai yêu cầu các Quỹ Tín dụng nhân dân căn cứ hướng dẫn để xây dựng phương án cơ cấu, gắn với xử lý nợ xấu của Qũy giai đoạn 2021 - 2025; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng phát triển, nhằm hỗ trợ kinh tế địa phương theo mục tiêu phát triển của từng đơn vị.

 anh tin bai

Đến hết tháng 10/2023, Lào Cai có 18 chi nhánh ngân hàng thương mại; 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; 01 chi nhánh Ngân hàng Phát triển; 02 Quỹ tín dụng nhân dân... (ảnh minh họa).

Theo thống kê, đến ngày 31/10/2023, mạng lưới của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 18 chi nhánh ngân hàng thương mại; 01 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; 01 chi nhánh Ngân hàng Phát triển; 02 Quỹ tín dụng nhân dân; các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng gồm: Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, 477 điểm giới thiệu dịch vụ của 09 công ty tài chính. Tổng nguồn vốn đạt 62.500 tỷ đồng, tăng 9,3%; trong đó nguồn vốn huy động đạt 44.600 tỷ đồng, tăng 8,9% so với 31/12/2022, chiếm 71% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đạt 54.700 tỷ đồng, tăng 10,1% so với 31/12/2022; tỷ lệ nợ xấu 1,5%.

Sau hơn 01 năm thực hiện Đề án, hầu hết các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi theo hướng tích cực, cải thiện hiệu quả bộ máy quản trị điều hành, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo khả năng thanh khoản. Các chi nhánh tổ chức tín dụng cũng thực hiện cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính phù hợp hơn, tiết kiệm chi phí, từng bước định hướng chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển.

anh tin bai

Người dân giao dịch, vay vốn các chương trình tín dụng chính sách (Ảnh: LCĐT)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 Qũy tín dụng nhân dân (Qũy tín dụng nhân dân Cam Đường và Qũy tín dụng nhân dân Lào Cai) với 1.368 thành viên. Các Qũy tín dụng nhân dân đã thực hiện các giải pháp cơ cấu lại theo đúng lộ trình đề ra như: kiện toàn Ban điều hành; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; tuân thủ, đáp ứng các điều kiện về hoạt động liên xã, phường, hoạt động có hiệu quả, tỷ lên nợ xấu thấp, có quy chế, quy trình nội bộ theo quy định, không vi phạm tỷ lệ đảm bảo an toàn, có tính liên kết cộng đồng lớn…

Đến ngày 31/10/2023, các Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh có tổng nguồn vốn đạt gần 92 tỷ đồng, tăng hơn 5,3 tỷ đồng so với 31/12/2022. Vốn điều lệ đạt 7,276 tỷ đồng. Huy động vốn trong dân cư đạt hơn 75,2 tỷ đồng. Dư nợ đạt 69,2 tỷ đồng; cho vay ngắn hạn gần 50,7 tỷ đồng; cho vay trung, dài hạn trên 18,5 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 1%. Kết quả kinh doanh đạt hơn 0,4 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và giám sát chặt chẽ việc triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 689/QĐ-TTg; thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/8/2023 của Chính phủ về tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh trong thời gian Nghị quyết được kéo dài. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp đồng bộ để kiềm chế nợ xấu gia tăng và xử lý nợ xấu. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ…/.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1