Lào Cai: Năm 2024 kiềm chế, không để gia tăng số vụ cháy, nổ so với năm 2023
Lượt xem: 295
CTTĐT - Tập trung phòng ngừa cháy, nổ do hệ thống, thiết bị điện; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) nhằm kiềm chế, không để gia tăng số vụ cháy, nổ so với năm 2023 - Đây là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm UBND tỉnh Lào Cai đặt ra trong năm 2024 tại Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 22/02/2024 về công tác PCCC và CNCH và phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn tỉnh. 

Phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2024

Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2024, tỉnh Lào Cai đặt ra chỉ tiêu 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC xây dựng Kế hoạch phát động phong trào; có 20% cơ quan, đơn vị, cơ sở đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào năm 2024, trong đó trên 80% cơ quan, đơn vị, cơ sở đăng ký được xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào.

100% các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên bằng các hình thức, phù hợp với từng cấp học, ngành học.

Tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, trong đó 100% các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liên kết tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% hộ gia đình để ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, có ít nhất 01 người được tuyên truyền, học tập kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

100% các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10/2024). Tổ chức hội thi, Tổ liên gia an toàn PCCC, Hội thao PCCC và CNCH phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở, thôn, tổ dân phố thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành theo quy định pháp luật, trong đó 75% đội PCCC cơ sở, dân phòng được phân loại khá trở lên.

Kiềm chế, không để gia tăng số vụ cháy, nổ so với năm 2023, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trở lên.

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện công tác PCCC và CNCH

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH. Tập trung rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH, đội PCCC cơ sở; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian để triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả; chỉ đạo, kiểm tra ngay các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời khắc phục, loại bỏ các nguy cơ gây ra cháy, nổ. Quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại cơ quan, gia đình và nơi cư trú. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động.

Công an tỉnh chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian mùa hanh khô, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại địa phương; đề xuất nhân rộng và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Trước tháng 6/2024, hoàn thành việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về PCCC theo Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ vào quy hoạch chung của tỉnh; tham mưu, đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC trong lĩnh vực xây dựng, rừng... theo đúng quy định, phù hợp với thực tế địa phương. Trong quý II/2024 hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống điện sau công tơ.

Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống mạng lưới điện, chỉ rõ các địa điểm, vị trí có nguy cơ xảy ra chập, cháy, nổ, chú ý hệ thống đường dây điện đã cũ, xuống cấp, bảng điện, vị trí sử dụng nhiều thiết bị điện, quá tải, các vị trí đấu nối, câu móc điện... để khắc phục, sửa chữa, thay thế ngay, làm giảm các vụ cháy, nổ do hệ thống, thiết bị điện gây ra.

anh tin bai

Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án để tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tai nạn, sự cố cháy, nổ.

Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH thông qua việc tổ chức rà soát, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH; huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH; tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cao.

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong PCCC và CNCH

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH, hướng đến mục tiêu: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng cơ quan, đơn vị an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định, biện pháp cơ bản về PCCC và CNCH để tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC; hướng dẫn tự thực hiện các biện pháp phòng cháy tại nơi ở, nơi làm việc, vì sự an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của mọi người; đặc biệt chú ý các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống, thiết bị điện và phòng, chống cháy lan.

anh tin bai

Hướng dẫn người dân phòng ngừa cháy nổ.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở, người dân phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, gas, hóa chất, sử dụng lửa (chú ý hoạt động sưởi ấm mùa đông, sấy hàng hóa, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, đốt nương…), sắp xếp lưu trữ hàng hóa gọn gàng, an toàn, trang bị phương tiện PCCC, thoát nạn, thoát hiểm theo phương châm “4 tại chỗ”. Hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa cháy tại các cơ sở nguy cơ cao như: nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, các chợ trung tâm, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư, nhà ở tập thể, nhà trọ nơi tập trung đông người, kho chứa hàng hóa, nơi trông giữ phương tiện, các khu di tích văn hóa diễn ra các hoạt động lễ hội trong dịp Tết… Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, gắn với tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận động toàn dân giao nộp công cụ hỗ trợ…

Thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng điện tại các hộ gia đình, các chợ trung tâm, các loại hình nguy hiểm cháy nổ, các khu dân cư. Chú ý kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn sử dụng điện trong quá trình ghi số công tơ điện, thu tiền sử dụng điện và thông báo số tiền điện qua tin nhắn điện thoại.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu vực tập trung các cơ sở kinh doanh, khu dân cư; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân gương mẫu thực hiện mở lối thoát nạn thứ 2; vận động tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư; mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, công cụ phá dỡ thô sơ; tuyên truyền cài đặt, sử dụng thành thạo app “Báo cháy 114; hằng ngày tổ chức tuyên truyền tình hình cháy nổ, cảnh báo và hướng dẫn biện pháp PCCC trên Đài Phát thanh - Truyền hình, qua hệ thống loa phát thanh của xã, phương, thị trấn, thôn bản, tổ dân phố vào buổi sáng và cuối chiều, bằng tiếng Việt và tiếng địa phương đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác PCCC và CNCH

Quản lý chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng; đặc biệt lưu ý công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC, chỉ nghiệm thu công trình khi có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định.

Chỉ đạo chủ động kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền; đặc biệt chú ý việc tự chuyển đổi công năng của các công trình, chuyển đổi nhà ở riêng lẻ sang kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, kho bảo quản hàng hóa, cơ sở sản xuất… tại các địa phương; trường hợp không đảm bảo an toàn xây dựng, an toàn PCCC phải cương quyết xử lý, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép; đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan thu hồi giấy phép; kiên quyết không để công trình xây dựng trái phép, không đúng công năng, không đảm bảo an toàn PCCC hoạt động…

anh tin bai

Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động tại cơ sở kinh doanh (ảnh: LCĐT).

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; đảm bảo các hành vi vi phạm về PCCC đều phải được xử lý nghiêm minh theo quy định với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; kiên quyết đình chỉ, rút giấy phép hoạt động theo quy định để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC; tổ chức phúc tra, kiểm tra việc khắc phục tồn tại, vi phạm, đảm bảo khắc phục triệt để các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định

Nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy theo quy định của pháp luật; tất cả các vụ cháy phải được tổ chức thẩm tra, đối chiếu việc thực hiện các quy định để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan do không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng theo quy định của pháp luật về PCCC hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, chấn chỉnh toàn diện từ cấp tỉnh đến cấp cấp xã, thôn, tổ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC và CNCH. Sở, ngành, địa phương nào để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do không chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoặc để các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH hoạt động, thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1