Lào Cai: Đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính nội bộ
Lượt xem: 359
CTTĐT - Lào Cai hiện có tổng số 1.989 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cấp tỉnh 1.473 TTHC; cấp huyện 294 TTHC; cấp xã 132 TTHC. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố, công khai, minh bạch.
anh tin bai

Người dân đến thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa xã Hợp Thành (Lào Cai)

Dịch vụ công trực tuyến được mở rộng và đẩy mạnh thực hiện. Hiện Lào Cai đang cung cấp 1.797 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, có 1.277 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 520 dịch vụ công trực tuyến một phần (đạt 90,34%). Cụ thể, đối với cấp tỉnh có 1.051 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 366 dịch vụ công trực tuyến một phần; chính quyền cấp huyện, thành phố, thị xã có 171 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 97 dịch vụ công trực tuyến một phần; chính quyền cấp xã có 55 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 57 dịch vụ công trực tuyến một phần; Về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt trên 60%.

UBND tỉnh đã chủ động cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương đối với 977 TTHC (đạt ~50%). Bên cạnh đó, tỉnh đã thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ (lần đầu) thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đối với 39/51 TTHC nội bộ, đạt 76,5%, tỷ lệ đơn giản hoá đạt trên 30% và cắt giảm được 23,67% chi phí tuân thủ (đạt chỉ tiêu Thủ tướng giao tối thiểu 20%).

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hằng Nguyễn
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 128
 • Hôm nay: 6,032
 • Trong tuần: 89,220
 • Tất cả: 77,675,842