Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 312
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai thành Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phạm vi tỉnh Lào Cai trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Sơ kết, tổng kết, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định sau khi lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình hoạt động gửi UBND tỉnh theo quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của sở, ngành, cơ quan mình trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc và chỉ đạo các nội dung hoạt động của Tổ giúp việc.

Theo Quyết định kiện toàn của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo gồm 26 thành viên. Trong đó Trưởng Ban là đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 03 Phó Trưởng Ban gồm: Đồng chí Nguyễn Trọng Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Tạ Công Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh là Phó Trưởng Ban.

22 thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc các sở, ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp huyện thành Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp huyện; ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện đảm bảo không tăng thêm tổ chức bộ máy và phát sinh biên chế công chức./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 159
 • Hôm nay: 23,110
 • Trong tuần: 23,110
 • Tất cả: 77,609,732