Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 336
CTTĐT - Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu Bộ Nội vụ tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách theo dõi công tác dân chủ các cơ quan, đơn vị: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Lào Cai.

Tại Lào Cai, hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

anh tin bai

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Đây là văn bản pháp lý cao nhất từ trước tới nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Luật được ban hành có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn mới, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của công dân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc công khai, minh bạch việc thực hiện dân chủ.

Thông qua hội nghị góp phần giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương nắm vững nội dung cơ bản nhất của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định hướng dẫn, nhất là một số nội dung liên quan mà các địa phương đang gặp lúng túng trong quá trình thực hiện; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở.

anh tin bai

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Đối với tỉnh Lào Cai Lào Cai việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đại biểu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung cần làm rõ để phục vụ công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện Luật và các văn bản liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Linh Vũ

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 210
 • Hôm nay: 25,752
 • Trong tuần: 80,562
 • Tất cả: 79,594,472