Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2024 tại tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 600
CTTĐT - Chiều ngày 28/2/2024, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2024.

Dự hội nghị, có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thương Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

anh tin bai

Đ/c Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm quan khu trưng bày hình ảnh và sản sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Năm 2023, với chủ đề của phong trào thi đua là: “Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng tạo – Hành động – Phát triển” Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã chung sức đồng lòng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được trong năm 2023 là rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, thành tích đạt được so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và các địa phương trong tỉnh còn rất khiêm tốn. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024 và cả giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Đẩy mạnh các phong trào thi đua năm 2024

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước và của tỉnh. Chủ đề thi đua của năm 2024 là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển”. Lào Cai đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2024. Cụ thể, tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đối với các khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Không ngừng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã. Tích cực tham gia hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc theo hướng dẫn của Trung ương và làm tốt vai trò đơn vị Trưởng Cụm thi đuanăm 2024.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị

Giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, khen thưởng

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai đề ra một số giải pháp chính để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng. Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; bố trí bộ máy, cán bộ có năng lực, nhiệt tình để bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một cơ quan nghiên cứu, tham mưu đắc lực, giúp cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách thi đua, khen thưởng; phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; xây dựng kế hoạch, ký kết giao ước, đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Tổ chức, triển khai phong trào thi đua yêu nước quan tâm, chú ý nhiều hơn đối với doanh nghiệp và các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Đảm bảo công bằng, dân chủ trong bình xét, khen thưởng, góp phần hạn chế tình trạng khen thưởng tràn lan. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” để tạo chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh. Quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

anh tin bai

Đ/c Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng tỉnh Lào Cai bức ảnh Bác Hồ

Năm 2023, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả, việc xét khen thưởng được đảm bảo công bằng, công khai, chính xác và kịp thời đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân được khen thưởng cũng như động viên các đối tượng chưa được khen tích cực hơn trong việc tham gia các phong trào thi đua của tỉnh, bộ ngành phát động. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước được các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

anh tin bai

Và tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 200 xuất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lào Cai

Công tác khen thưởng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện với phương châm không ngừng đổi mới và đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời và có tính giáo dục cao trong khen thưởng. Chất lượng khen thưởng được nâng lên, khen thưởng tập trung cho đối tượng là người lao động trực tiếp; khen thưởng các hành động đẹp, việc làm có ý nghĩa nhân văn để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội và tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, hiện nay tỉnh Lào Cai đã nâng mức độ giải quyết 10/10 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng của tỉnh lên mức độ 4.

anh tin bai

Đ/c Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Lào Cai

anh tin bai

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Lào Cai với tinh thần của chiến thắng Điện Biên, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

anh tin bai
 

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2023

anh tin bai

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2023

anh tin bai
anh tin bai

UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

anh tin bai

15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Huân huy chương, bằng khen của Chủ tịch nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trao tặng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc.

anh tin bai

Các trưởng khối thi đua và chụp ảnh lưu niệm cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2024

Ngoài ra, tỉnh có 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 11 cá nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2023. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023; Bằng khen cho 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023./.

Linh Vũ

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1