Lào Cai tham dự Phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ 6
Lượt xem: 228
CTTĐT – Chiều 14/11, tại Trụ sở Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 10 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ CCHC 02 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.  Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Lào Cai, dự phiên họp có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, CCHC là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, nhất là tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Thời gian qua, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện; góp phần quan trọng vào ổn định và thúc đẩy phát triển KTXH của đất nước.

Theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ báo cáo tại phiên họp, công tác CCHC trong 10 tháng năm 2023 đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thành lập 05 Tổ công tác, 26 đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Vai trò người đứng đầu trong CCHC từng bước được phát huy; 63/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC.

Trong 10 tháng năm 2023, tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93%, tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2022, các địa phương đạt 40,91%, tăng 27,77%; việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 82,42%, địa phương đạt 70,15%. Trong cải cách chế độ công vụ, đến nay, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ công chức viên chức (CBCCVC).

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số có 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; đến 10/10/2023 đã cấp trên 83,76 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp; thu nhận trên 64,3 triệu hồ sơ định danh điện tử; trong đó, đã kích hoạt trên 379,3 triệu tài khoản. Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chip; 91,2 triệu thông tin nhân khẩu được làm sạch giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm và dân cư…

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tham luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời, phân tích những khó khăn, rào cản và đề xuất các phương hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực để đạt được mục tiêu CCHC năm 2023.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Đối với tỉnh Lào Cai, thời gian qua Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh CCHC, cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số; xác định CCHC là nhiệm vụ đột phá chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; CCHC là nguồn lực, động lực phát triển, công tác cải cách hành chính được đánh giá thường xuyên trong các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng.

Kết quả đạt được về cải cách thể chế, tỉnh Lào Cai đã xây dựng và ban hành được hệ thống các cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương (trên 60 cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2020-2025) đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Công tác cải cách TTHC đã thực hiện công bố, công khai, minh bạch toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, với tổng số 1.989 TTHC. Trong đó, có 1.473 TTHC cấp tỉnh; 294 TTHC cấp huyện; 132 TTHC cấp xã. Dịch vụ công (DVC) trực tuyến được mở rộng và đẩy mạnh thực hiện, hiện đang cung cấp 1.277 DVC trực tuyến toàn trình và 520 DVC trực tuyến một phần, đạt 90,34%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt trên 60%.

Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được tỉnh quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh đã chủ động cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương đối với 977 TTHC (đạt ~50%), kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm 2023, đã có khoảng 60.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp được trên 35 tỷ đồng.

Tỉnh đã thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ (lần đầu) thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định. Hiện nay, đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đối với 39/51 TTHC nội bộ, đạt 76,5%; tỷ lệ đơn giản hoá đạt trên 30% và cắt giảm được 23,67% chi phí tuân thủ, đạt chỉ tiêu Thủ tướng giao tối thiểu 20%.

Về kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử đạt cao, tỷ lệ thu nhận tài khoản định danh điện tử đạt 143,84%; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 105,62%. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với 100% cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai 43 mô hình của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg, tỉnh Lào Cai luôn nằm trong Top 10 địa phương có kết quả Chỉ số cao của cả nước.

anh tin bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương kết quả đã đạt được trong 10 tháng qua với những tín hiệu tích cực từ nhiều mặt. Tuy nhiên, việc thực hiện CCHC vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế bất cập, đặc biệt là vấn đề nhận thức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa quan tâm đến vấn đề CCHC; vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong thực hiện CCHC.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành, địa phương phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sức lan tỏa của CCHC đối với sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh hơn nữa 6 nội dung về CCHC, trong đó xác định cải cách thể chế là nền tảng, cải cách TTHC là trọng tâm, cải cách chế độ công vụ là động lực. Tiếp tục thực hiện CCHC một cách toàn diện và đồng bộ, tạo đột phá, nhất là CCHC cho người dân, doanh nghiệp tại cơ sở; đặc biệt lưu ý khi xây dựng văn bản phải rà soát công tác phân cấp, phân quyền, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết với người dân và doanh nghiệp. Các bộ, ngành địa phương phải rà soát, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm trong thực hiện TTHC; việc nợ đọng xử lý văn bản phải giải quyết dứt điểm.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Tại cơ sở, người đứng đầu phải thực hiện nghiêm việc lắng nghe, đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân, “làm thật, nghe thật, không được hình thức”.

Lệ Hằng
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 298
 • Hôm nay: 21,296
 • Trong tuần: 21,296
 • Tất cả: 77,607,918