Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15 họp bàn nhiều nội dung quan trọng
Lượt xem: 579
Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức hội nghị lần thứ 15, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; quán triệt một số văn bản mới của Trung ương; xem xét thảo luận, thông qua một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Tham dự có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các Ban Đảng Trung ương, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ.

anh tin bai

Bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chia tổ thảo luận và đóng góp ý kiến tại hội trường đối với các báo cáo, dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị. Trong tổng số 75 ý kiến, có 29 ý kiến tham gia tại tổ thảo luận, tập trung vào: báo cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến năm 2024; thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch năm 2024; kết quả triển khai 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, năm 2023.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu đề nghị nêu bật một số khó khăn như: doanh nghiệp thiếu việc làm, đời sống rất khó khăn, nhất là tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung; tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất; thiếu vật liệu xây dựng thông thường, giá cao không đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị, địa phương. Hội nghị cũng tập trung phân tích các hạn chế và nguyên nhân tác động đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu nhất trí với dự thảo chủ đề là: “Đoàn kết - Kỷ cương – Hành động - Hiệu quả - Phát triển”. Về mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trong năm tới là 12.800 tỷ đồng, các ý kiến cho rằng còn khá cao, cần thuyết minh làm rõ thêm căn cứ tăng nguồn thu… Đề nghị nghiên cứu tính toán lại mục tiêu đón khách du lịch từ 8 - 8,5 triệu, bảo đảm hài hoà, phù hợp với điều kiện hiện có. Về khai thác các nguồn lực, đề nghị bổ sung nội dung tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với lĩnh vực tài chính – ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư; quan tâm tới triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, có chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hoá cộng đồng.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia đóng góp vào các nội dung của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, tiếp thu, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, thống nhất trước khi ban hành.

* Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Thống nhất cao với chủ đề năm 2024 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động – Hiệu quả - Phát triển”, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được các đại biểu thảo luận và nghị quyết thông qua - Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong trong phần phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

anh tin bai

Chú thích ảnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhận định: Năm 2024 - năm thứ 4 triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng sẽ là thời điểm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tới. Do vậy, cùng với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tăng cường dự báo tình hình, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổng kết, đánh giá đúng tình hình kết quả công tác năm 2023 và chuẩn bị tốt cho việc triển khai kế hoạch năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tích cực triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra; quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức, biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Tại hội nghị, 100% các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15.

Nguồn: http://laocaitv.vn/
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1