Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
Lượt xem: 248
CTTĐT - Tiếp tục kiên trì quan điểm “Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) vừa có văn bản số 14/BCĐCTMTQG ngày 03/11/2023 đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của chương trình NTM.

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; trước hết phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Các xã sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

anh tin bai

Các xã sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trước hết phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng đầy đủ điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Các xã sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu hoặc xây dựng mô hình xã NTM thông minh ở những nơi có điều kiện do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để triển khai nhân rộng.

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, trước hết phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (quy định tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Các xã sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất, phấn đấu xây dựng mô hình xã NTM thông minh ở những nơi có điều kiện do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để triển khai nhân rộng.

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các huyện

Đối với các huyện đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, trước hết phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 (quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Các huyện sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các huyện sau khi đã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương để thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để triển khai nhân rộng.

Có kế hoạch, lộ trình thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng NTM

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách Trung ương được phân bổ theo quy định, ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu triển khai tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Có kế hoạch, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo từng năm để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

Sau hơn 13 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đến hết tháng 9/2023 cả nước đã có:

- 6.043 xã (74%) đạt chuẩn NTM; trong đó 1.528 xã (25,3%) đạt chuẩn NTM nâng cao và 230 xã (3,8%) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- 265 đơn vị cấp huyện (41,1%) thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM.

- 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

- 05 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM.

- Bình quân cả nước hiện đạt 16,9 tiêu chí NTM/xã.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 217
 • Hôm nay: 26,058
 • Trong tuần: 80,868
 • Tất cả: 79,594,778