Bắc Hà: Sau gần một năm thực hiện thoát nghèo
Lượt xem: 471
CTTĐT - Huyện Bắc Hà, là một trong 4 huyện nghèo của tỉnh. Năm 2022, huyện Bắc Hà là một trong 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được Chính phủ lựa chọn hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Từ sự hỗ trợ của Chính phủ, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó đi lên của huyện, đến nay bước đã đầu thu được những kết quả đáng khích lệ là bàn đạp quan trọng để Bắc Hà thực hiện mục tiêu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trong thời gian tới.
anh tin bai

Trồng cây dược liệu Cát Cánh đang là một trong những loại cây dược liệu đem lại thu nhập cao cho đồng bào vùng cao Bắc Hà

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 về phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Tỉnh Lào Cai đã ban hành Đề án số 01 về việc hỗ trợ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2022 - 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 116/KH-UBND ngày 28/02/2023 về việc hỗ trợ huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2022 - 2025. Nguồn lực để thực hiện là 3.596.970 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ huyện thoát nghèo 105.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh trên 600.000 triệu đồng và vốn các chương trình mục tiêu khác, huy động…

Huyện Bắc Hà đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 01, trong đó, huyện tập trung thực hiện 04 nhóm giải pháp chính gồm: (1) Chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, giáo dục thực hiện mục tiêu giảm nghèo (2) Cơ chế chính sách, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (3) Bảo đảm việc làm, tăng thu nhập của người nghèo, hộ nghèo (4) Quản lý, phát triển đột phá thể thao và du lịch, dịch vụ, thương mại.

Sau gần 01 năm thực hiện đến nay, tỷ lệ giảm nghèo giảm bình quân của huyện đạt 7%/năm, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 69 triệu đồng đạt, giải quyết việc làm mới là trên 1.300 lao động, tỷ lệ phủ sóng điện thoại, internet đến 95% các thôn bản, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người (năm 2021 là 29,28 triệu đồng)...

anh tin bai

Một góc thị trấn Bắc Hà hôm nay. Ảnh sưu tầm

Thực tế thời gian thực hiện kế hoạch huyện Bắc Hà thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn không còn nhiều, khoảng 03 năm thực hiện, do năm 2023 mới thực hiện kế hoạch; một số chỉ tiêu sang giai đoạn 2026-2030 có thể mới thực hiện được, như: Thu nhập bình quân đầu người của hộ dân đạt 65 triệu đồng/người/năm; nâng cấp đường ô tô đến trung tâm xã đạt tối thiếu đường cấp VI miền núi; Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt trên 60%; phát triển đô thị số, thông minh...

Khó khăn, thách thức còn nhiều, song cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai, đặc biệt là đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà quyết tâm triển khai các giải pháp và phát huy hiệu quả hoạt động xây dựng và triển khai Kế hoạch đối với huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, khuyến khích hộ nghèo tăng cường phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo; Tăng cường kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, phát triển thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nguồn lực cho giảm nghèo khu vực nông thôn; triển khai có hiệu quả các hợp phần của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia./.

Thùy Linh
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 131
 • Hôm nay: 24,920
 • Trong tuần: 79,730
 • Tất cả: 79,593,640