Hiệu quả thiết thực từ “Tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 661
CTTĐT - Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển Đảng. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”. Nhận thức sâu sắc điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai đặc biệt coi trọng thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” và đã đạt được kết quả vững chắc, thiết thực.
anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ

Nằm ở tuyến đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc, tỉnh Lào Cai có vị trí rất quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; là “phên dậu” của Tổ quốc, địa bàn trọng yếu chiến lược trong thế trận phòng thủ của cả nước và Quân khu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lực lượng vũ trang tỉnh còn gặp những khó khăn, vấp phải một số hạn chế, khuyết điểm. Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, như: Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng có đơn vị còn hạn chế, chưa cụ thể hóa sát với nhiệm vụ đơn vị. Chất lượng kê khai hồ sơ công dân nhập ngũ có đơn vị chưa đúng hướng dẫn. Thực hiện chế độ báo cáo theo chức trách, nhiệm vụ có cán bộ, đảng viên chưa nghiêm... Những hạn chế, khuyết điểm trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác tham mưu, kiểm tra của cơ quan chưa chủ động, tích cực; vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu trong chấp hành các quy định của Quân đội và đơn vị.

Từ việc đánh giá đúng thực trạng khuyết điểm, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, biện pháp triệt để khắc phục. Đảng ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nghiêm túc kiểm điểm, tiếp thu nội dung góp ý, phê bình; cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ, Đảng ủy để triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố các tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ, tích cực huấn luyện, luyện tập các phương án SSCĐ theo quy định. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, có chất lượng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, sát với phương án tác chiến. Chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, tổ chức huấn luyện các đối tượng theo đúng kế hoạch, chương trình, nội dung, thời gian, quân số đạt 97,4%, trong đó Bộ đội thường trực quân số đạt 99,5%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu có 83,1% khá, giỏi; Dân quân tự vệ, quân số đạt 97,2 %, kết quả khá; Dự bị động viên, quân số đạt 95,5%, kết quả khá.

anh tin bai

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho chiến sĩ bắn đạn thật đạt thành tích cao

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng đúng quy định; thực hiện đúng chức năng, quyền hạn lãnh đạo đối với mọi nhiệm vụ, trên mọi lĩnh vực hoạt động của LLVT tỉnh; giữ vững nguyên tắc, mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cấp ủy. Đảng uỷ xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ và từng Đảng ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy; quá trình thực hiện đã kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, làm việc có kế hoạch, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Quân sự tỉnh với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn. Các thủ tục hành chính Đảng được cải cách tích cực, giảm hội họp, đổi mới sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

anh tin bai

Tuyên thề Chiến sỹ mới tại Trung đoàn 254

Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nghiêm túc, chặt chẽ. Phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trong tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tự phê bình và phê bình. Từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì nêu cao trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; luôn tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong công tác và sinh hoạt để cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, làm theo. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Có thể khẳng định, với tính liên tục, chủ động, công tác tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực; trở thành “chìa khóa vạn năng” để mở mọi nút thắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để khâu yếu, việc yếu, gỡ khó những vấn đề phức tạp. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị vì thế mà không ngừng được nâng lên; dân chủ được mở rộng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”./.                                                 

Phạm Hồ Trúc
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 124
 • Hôm nay: 25,196
 • Trong tuần: 80,006
 • Tất cả: 79,593,916