Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2024
Lượt xem: 277
CTTĐT - Triển khai Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 755/UBND-TH ngày 20/02/2024 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tỉnh, các địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2024.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Trong đó có ưu tiên các doanh nghiệp tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2024. Đồng thời chủ động tổ chức hoặc đề xuất UBND tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước quý II/2024.

Nghiên cứu, triển khai đầy đủ nội dung Thông báo, Chương trình của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU, các sở, ngành, địa phương chủ động lồng ghép cùng với các nội dung thực hiện Chương trình số 329-CTr/TU ngày 12/01/2024 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách về hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2024 để xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030; thời gian xong trước ngày 20/3/2024.

Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện nội dung tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU theo yêu cầu; đề xuất chính sách khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó có ưu tiên các doanh nghiệp tư nhân đã thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội gắn với sửa đổi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1