Lào Cai hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới
Lượt xem: 1305
CTTĐT - Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị của khu vực, cả nước và toàn cầu; lớn mạnh về số lượng và chất lượng, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả là mục tiêu UBND tỉnh Lào Cai đặt ra tại Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 12/6/2023 để thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt trên 60% năm 2025

Cụ thể hóa các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 58/NQ-CP gắn với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương; tỉnh Lào Cai đã đề ra 06 mục tiêu cụ thể cần đạt được trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo đó, mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp; trong đó: Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả (trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) đạt trên 60% năm 2025. Khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đến năm 2025 khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 55% GRDP của tỉnh; đóng góp 65% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 50 - 60% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, giải quyết việc làm mới trên 8.000 lao động; hỗ trợ đào tạo khoảng 400 đội ngũ kinh doanh về quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025 trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Phấn đấu năm 2025 có trên 50% doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể, 60% doanh nghiệp là hội viên chính thức của các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 10% doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng.

Phấn đấu hàng năm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) thuộc nhóm 10 tỉnh đứng đầu cả nước.

Nhiệm vụ, giải pháp ngắn, trung và dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025; tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã xây dựng 02 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thiết trong thời gian ngắn hạn và Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong trung và dài hạn.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thiết trong thời gian ngắn hạn

Đối với nhóm này, tỉnh Lào Cai tập trung trước hết vào việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong đó thực hiện rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư đã được cấp phép, chưa triển khai hoặc đang triển khai; rà soát, tạo điều kiện xử lý nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án bất động sản trên địa bàn đã đáp ứng đủ điều kiện; đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thường xuyên rà soát, xử lý chồng chéo, không để tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Xây dựng và triển khai phương án giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định. Tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giá vật liệu xây dựng; duy trì công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn theo tháng. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động, đảm bảo ổn định cung ứng xăng dầu, chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá, bán đúng giá. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; phát triển và mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung phù hợp. Đẩy mạnh triển khai các chính sách, giải pháp về tín dụng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Đề án phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Gắn kết chặt chẽ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; duy trì và nâng cao chất lượng của các hoạt động xúc tiến thương mại (Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung; Hội chợ chuyên đề về các mặt hàng thế mạnh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu;...) giúp doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các loại hàng hóa có gì trị cao qua cửa khẩu Lào Cai (như thủy hải sản, sầu riêng, hàng điện tử, linh kiện điện tử, xơ sợi,…). Tăng cường nắm bắt thông tin về cơ chế, chính sách trong hoạt động xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc; cập nhật tình hình cửa khẩu, nhu cầu thị trường, hàng hóa; tích cực đẩy nhanh tiến độ thiết lập các cặp chợ biên giới. Chủ động nắm bắt thông tin về các cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại tại nước ngoài để thông tin cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các đối tác nước ngoài…

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Tăng cường dự báo thị trường lao động, kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp trong quá trình quản lý và xét duyệt hồ sơ trên hệ thống trực tuyến, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp hưởng thụ chính sách hỗ trợ.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong trung và dài hạn

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy hoạch thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý làm cơ sở cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh có tầm nhìn dài hạn, bền vững. Tổ chức đối thoại công khai, đa dạng dưới nhiều hình thức, định kỳ hoặc ít nhất 02 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đánh giá thực chất quá trình xử lý kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chiến lược phát triển thương mại trong nước, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xã.

anh tin bai

Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Trong đó đẩy mạnh triển khai hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm, trong đó quan tâm sản phẩm chủ lực đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh; khuyến khích hình thành dự án, chương trình khởi nghiệp. Triển khai, hướng dẫn, các doanh nghiệp được biết và khai thác hiệu quả phần mềm “Nhật ký canh tác”. Bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp theo đúng quy định.

Hỗ trợ tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động nguồn lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0. hoặc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng bằng hình thức trực tuyến; tổ chức các hoạt động kết nối, giao dịch việc làm có sự liên kết giữa các địa phương trong tỉnh; các địa phương trong vùng, liên vùng, trên toàn quốc hoặc với các địa phương thuộc quốc gia khác theo quy định. Bố trí nguồn lực hàng năm triển khai hoạt động hỗ trợ đào tạo, tư vấn khởi nghiệp kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng, chuyển đổi ngành, nghề cho người lao động.

Tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, nắm bắt và đón đầu các xu hướng kinh doanh mới, xu hướng thị trường mới. Tổ chức hiệu quả, đa dạng hóa hình thức các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt bằng phương thức điện tử; phát triển loại hình thương mại điện tử qua biên giới và mở rộng thị trường hàng hoá sang các nước ngoài Trung Quốc như thị trường EU, RCEP, CPTPP,… Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mô hình liên kết “4 nhà” trong nông nghiệp. Chú trọng cho vay đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh tế xanh, giảm thải các bon. Ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…/.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1