Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 267
CTTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Quy định này quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: Quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; các điểm du lịch là di sản văn hóa; các dịch vụ du lịch khác; phát triển du lịch cộng đồng; cơ sở lưu trú du lịch; khách du lịch; kê khai giá và niêm yết công khai giá dịch vụ du lịch; an ninh, trật tự xã hội; trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân. Đối với các nội dung khác về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia hoặc thực hiện các hoạt động du lịch; cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch và điểm du lịch, yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc phát triển du lịch quy định tại Điều 4 Luật Du lịch và các quy định của Quy định này. Cùng với đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đơn vị chủ trì và tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế phát triển du lịch của địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

Xem chi tiết Quyết định Tải về

 

CTTĐT

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1