Thông tin cung cấp cơ quan báo tuần thứ 7 năm 2024
Lượt xem: 150

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 07 năm 2024 (từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 07

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp: Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 9.800 ha cây lúa; tổng nhu cầu giống 397 tấn các loại (thuần 309 tấn tương đương 6.860 ha, lai 88 tấn tương đương 2.940 ha). Gieo trồng dự kiến khoảng 9.975 ha ngô; tổng nhu cầu giống khoảng 200 tấn giống các loại. Sản lượng thịt hơi thực hiện trong tuần đạt 2.255 tấn, lũy kế 9.680 tấn, đạt 13,08% KH. Sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 290 tấn, lũy kế 1.570 tấn, đạt 12,36% KH. Tổng số cây giống gieo ươm năm 2023 chuyển sang là 21,4 triệu cây; năm 2024 sản xuất khoảng 8 triệu cây giống các loại. Đến nay đã trồng được 102,6 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất 83,1 ha/1.700 ha (đạt 4,89%KH) và trồng lại rừng 19,5 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 4,3 km, lũy kế làm được 34,82 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.            

Sản xuất công nghiệp: Trong tuần các đơn vị khai thác khoáng sản khoáng sản Apatit, sắt (trừ dự án khai thác, chế biến quặng đồng và nhà máy tuyển quặng Apatit Tằng Loỏng, nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn) đều tạm dừng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hoạt động trở lại từ ngày 15/02/2024. Các đơn vị sản xuất, chế biến sâu khoáng sản có Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai; Công ty TNHH MTV supe lân APROMACO hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường còn các đơn vị khác nghỉ Tết và hoạt động trở lại từ ngày 15/02/2024. Các doanh nghiệp thủy điện đã hoàn thành phát điện đều bố trí ca trực vận hành bình thường không nghỉ tết; nguồn điện cung ứng bảo đảm liên tục, ổn định và an toàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 230 tỷ đồng, lũy kế đạt 4.533 tỷ đồng, bằng 8,68% KH, bằng 95% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 16/02/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 5.196/5.632 tỷ đồng, bằng 92%KH trong đó đã hoàn thành giải ngân đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao  .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Hoạt động kinh doanh thương mại tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong và sau dịp Tết Giáp Thìn khá nhộn nhịp, lượng khách tăng hơn so với ngày thường. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 820 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.601 đồng, bằng 14,36% KH, bằng 110,3% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hoạt động XNK tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự tại cửa khẩu được bảo đảm, ko xảy ra vụ việc làm mất ANTT. Hàng hoá thông quan thông suốt cả kỳ nghỉ Tết, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sầu riêng, dưa hấu, thanh long, mít, chôm chôm, nhãn và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu hàng rau củ quả tươi. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 11,4 triệu USD, lũy kế đạt 210,38 triệu USD, đạt 4,68% so với KH, bằng 114% so với CK.

Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch trong tuần tăng mạnh do trùng với thời gian kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch đặc sắc gắn với tiềm năng và lợi thế của Lào Cai đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến du xuân, tham quan và nghỉ dưỡng.

Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 275.487 lượt, gấp 3,8 lần so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 263.540 lượt, khách quốc tế: 11.947 lượt (khách đi trong ngày là 68.179 lượt, khách lưu trú qua đêm là 207.308 lượt). Lũy kế đạt 1.062.365 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 912.351 lượt, khách quốc tế: 150.014 lượt (khách đi trong ngày là 337.592 lượt, khách lưu trú qua đêm là 724.773 lượt), giảm 34% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (1.605.551 lượt khách), đạt 12% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 935 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 64 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 3.541 tỷ đồng, giảm 29% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (5.006 tỷ đồng), đạt 13% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 1.026 tỷ đồng, bằng 11,2% dự toán Trung ương giao, bằng 8,0% dự toán tỉnh giao, bằng 124,1% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần đạt 34 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.385 tỷ đồng, bằng 14,5% dự toán Trung ương giao, bằng 12,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 115,5% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 59 tỷ đồng, lũy kế 2.152 tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán Trung ương giao, bằng 11,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 134,2% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 16/02/2024: 46.240 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng (+0,19%)so với 31/12/2023. Chiếm 70% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 09/02/2024: 56.610 tỷ đồng, tăng 1.010 tỷ đồng (+1,82%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 461 tỷ đồng, chiếm 0,82% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 0,82%.

Về phát triển doanh nghiệp: Từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 76 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc (tăng 26,8% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 531 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 364 doanh nghiệp (tăng 52,6% so CK); giải thể 13 doanh nghiệp (tăng 32,2% so CK); hoạt động trở lại 79 doanh nghiệp.

Lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.414 doanh nghiệp (tăng 10,5% so với CK) với tổng vốn đăng ký 97.058 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 906 đơn vị trực thuộc (tăng 5,2% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.935 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo tham gia góp ý dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia ý kiến Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; số lượt khám chữa bệnh là 1.881 lượt (tăng 6,8% so với cùng kì năm 2023 là 127 lượt); số lượt nhập viện nội trú 1.733 lượt (tăng 16,3% so với cùng kì năm 2023 là 281 lượt); số lượt nhập viện nội trú do tai nạn giao thông: 114 lượt (tăng 70,14 % so với cùng kì năm 2023 là 47 lượt). Có 09 ca khám bệnh do tai nạn pháo nổ (cùng kì năm 2023 có 06 ca). Trật tự an ninh tại các cơ sở y tế được đảm bảo.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công Giải thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Giáp Thìn 2024 (Bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi); Hướng dẫn, giúp đỡ các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng tết Dương lịch Giáp Thìn 2024. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 36 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 593 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Dấu ấn từ những Nghị quyết chuyên đề ở Lào Cai; Lào Cai: Xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh sôi động trong ngày đầu Năm mới; Trận địa pháo hoa trên tòa tháp cao nhất ở Lào Cai sẵn sàng khai hỏa; Gần 800 tấn nông sản Việt xuất Trung Quốc ngày mùng 1 Tết;  Xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lào Cai trong kỳ nghỉ Tết tăng 3,5 lần; Lào Cai chấp thuận nhà đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội gần 3.000 tỷ đồng; Lào Cai Phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ;...Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Sa Pa đông nghẹt khách du lịch ngày mùng 3 Tết; Đầu xuân, đền ông Hoàng Bảy nhộn nhịp du khách thập phương; Khai trương “ Không gian văn hóa Sa Pa tinh hoa hội tụ”; Lào Cai thu 900 tỷ từ hoạt động du lịch dịp Tết Giáp Thìn; Lào Cai củng cố vai trò “đầu tàu” của du lịch Tây Bắc;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, tình hình an ninh, biên giới trên địa bàn tỉnh ổn định.

Về trật tự xã hội: Xảy ra 02 vụ va chạm, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Văn Bàn), giảm 06 vụ so với tuần trước, làm chết 02 người, bị thương 01 người. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và lập hồ sơ giải quyết.

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm 07 người chết, 03 người bị thương. Lũy kế đến ngày 16/02/2024, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 24 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 25 vụ =625%, số người chết tăng 13 người =650% , số người bị thương tăng 20 =500%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 07

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Gặp mặt đầu xuân 2024 – Văn phòng Tỉnh ủy;

(2) Lễ phát động trồng cây năm 2024;

(3) Hội nghị trực tuyến gặp mặt đầu năm mới Giáp Thìn 2024;

(4) Dâng hương đầu năm.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Thường trực UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các nội dung, công việc phát sinh, nổi cộm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

(2) Hội nghị trực tuyến gặp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024;

(3) Tổ chức đoàn công tác của tỉnh làm việc với các đơn vị logistic Hải Phòng, Hà Nội;

(4) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024;

(5) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự chương trình gặp mặt đầu xuân; Hội nghị trực tuyến gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024… Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của trung ương và địa phương, cập nhật thường xuyên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để cử tri theo dõi nắm bắt.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Tham dự các chương trình, hoạt động đầu xuân theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ hopk thứ 17. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 08

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an;

(2) Tiếp công dân.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của trung ương và địa phương, cập nhật thường xuyên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để cử tri theo dõi nắm bắt.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, 17 HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Chỉ đạo Đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai; xây dựng và ban hành quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kế hoạch khảo sát việc thu, quản lý, sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tiếp công dân tháng 2/2024;

(3) Khai mạc Lễ hội Đền thượng xuân Giáp Thìn năm 2024;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1